Archiwum dla Luty 2011

Orwell przewraca się w grobie

Film jest krytycznym spojrzeniem na ewolucje mediów w USA i przedstawieniem społecznych konsekwencji upadku standardów prezentowania, konstruowania, eksponowania etc przekazów medialnych.

Reżyser Robert Pappas zarzuca wielkim korporacjom medialnym takim, jak News Corporation, Time Warner, Viacom czy The New York Times Company, że naginając, a nawet zmieniając prawdę dla własnych korzyści, kontrolują rynek wiadomości. Wykazuje, że wykorzystują w tym celu taktyki podobne do tych, które opisał George Orwell w głośnej powieści „1984”. Śledząc i studiując cały proces zniekształcania, przeinaczania czy wręcz ignorowania prawdziwych wydarzeń, Pappas przedstawia wypowiedzi wielu intelektualistów i specjalistów, którzy z całą stawowczością potwierdzają wysnuwane przez reżysera przypuszczenia.

W filmie znalazły się wywiady m.in. z reżyserem Michaelem Moore’em, niezależnym kongresmanem Bernie’m Sandersem, byłymi dziennikarzami korporacyjnych mediów, prawnikami i badaczami mediów. Padają trudne pytania, dotyczące niedawnej przeszłości jak to dlaczego w marcu 2003 roku połowa społeczeństwa amerykańskiego wierzyła, iż Saddam Hussein był odpowiedzialny za wydarzenia z 11-go września. Reżyser powraca też do dawniejszych spraw takich, jak przetrzymywanie w 1980 roku przez ponad 400 dni zakładników w amerykańskiej ambasadzie w Teheranie czy do wyborów prezydenckich w 2000 roku i niejasnego liczenia głosów na Florydzie. Al Gore prawdopodobnie wygrałby z George’m W. Bushem, ale ponowne liczenie głosów zostało przerwane decyzją Sądu Najwyższego USA a media nie podjęły wątku. Kłopotliwa lista pytań bez odpowiedzi i informacji, które nigdy nie zostały wyemitowane przez czołowe media amerykańskie, jest długa. Mimo istnienia wielu źródeł informacji, amerykańskie społeczeństwo ulega manipulacji decydentów, od których zależy, co widzowie usłyszą i zobaczą.
Ten film uświadamia nam, że system o którym pisał George Orwell nie musi nazywać się INGSOC by przysłowiowy Wielki Brat mógł bezkarnie ingerować w niemal każdy aspekt naszego życia i zmieniać nasze postrzeganie rzeczywistości. A dzisiejszy kapitalizm różni się od systemu opisywanego przez Orwella tylko estetycznymi detalami i nic nie znaczącymi symbolami.

Reklamy

2 Komentarze

Dusza i fizyka kwantowa

Wywiad z Dr Fredem Alanem Wolfem

Dr Fred Alan Wolf uzyskał stopień doktora w fizyce teoretycznej na UCLA. Kontynuuje on pisanie, prowadzi wykłady na całym świecie i przeprowadza badania na temat związku fizyki kwantowej i świadomości. Jest autorem książki, która zwyciężyła w konkursie National Book Award, oraz wielu innych książek, włączając „The Spiritual Universe”. Jest członkiem Martin Luther King Jr. Collegium of Scholars. Dr Wolf uczył na uniwersytecie w Londynie, uniwersytecie w Paryżu, w Instytucie Fizyki Nuklearnej (Hahn-Meitner Institute for Nuclear Physics) w Berlinie, w Izraelskim Uniwersytecie w Jeruzalem (The Hebrew University of Jerusalem) i w Stanowym Uniwersytecie San Diego w Stanach Zjednoczonych. Jego ostatnia książka jest zatytułowana „Mind into Matter”.

PYTANIE – Pozwól mi zacząć, zadając ci kilka pytań, które odnoszą się twojej ostatniej książki „Mind into Matter” oraz twoich poprzednich książek, szczególnie „Taking The Quantum Leap”. Jak różny jest świat fizyki kwantowej od świata, który widzimy?

FRED ALAN WOLF – To jest niewidzialny świat, choć wprost wpływa on na rzeczy, sprawiając, że je widzimy. To jest świat, w którym musimy sobie radzić w abstrakcyjny sposób myślenia lub postrzegania. Radzimy sobie tu z czymś całkowicie nieuchwytnym, że ja nazywam to qwiff – matematyczny konstrukt – który nigdy nie może być zauważony, zmierzony lub przetestowany. Mimo to qwiffs posiadają obserwowalne, mierzalne i testowane konsekwencje. To jest świat, który opisuje rzeczy, które my nazywamy atomami, molekułami, subatomicznymi częściami i nawet ostatnio częściej komputerami, głębszą kosmiczną komunikacją, tym, jak działają fotokomórki w twoim aparacie, telewizją, nowoczesnym komputerem i tym, jak to zasadniczo pracuje. Wszystkie te rzeczy nie byłyby możliwe bez zrozumienia podstawowych zasad, które my nazywamy fizyką kwantową.

PYTANIE – Czy to nam mówi, jak różny jest świat fizyki kwantowej?

FRED ALAN WOLF – Nie, to tylko tłumaczy, że jest nowa podstawa rozumienia istoty działania świata. Kiedy próbujemy zrozumieć świat w terminach tego, co dziś nazywane jest klasyczną fizyką, która to fizyka została wynaleziona w siedemnastym i osiemnastym wieku przez ludzi takich jak Isaac Newton, odkryliśmy na przykład, że nasze klasyczne rozumowanie było w zupełności wystarczające. Opisuje ono ruchy bardzo dużych obiektów, takich jak planety w ich orbitach, kierowanie pojazdami w dół ulicy i generalnie urządzeniami mechanicznymi. Ale kiedy próbowaliśmy zastosować ten sam rodzaj myślenia do bardzo małych, drobniutkich, atomowych i subatomowych dziedzin, odkryliśmy, że te klasyczne prawa przewidywały zdarzenia, które nie wystąpiły. Rzeczy, które się wydarzyły, były kompletnie nieprzewidywalne. W rzeczywistości fizyka kwantowa wprowadziła cały nowy sposób myślenia na temat nauki. To naprowadziło na fakt, że sposób, w jaki osoba obserwuje atomowe lub subatomowe zdarzenie, może w rzeczywistości przerabiać i zmieniać to zdarzenie w konsekwencje, które nie byłyby przewidywalne przez stare Newtoniańskie modele.

PYTANIE – Jak to działa?

FRED ALAN WOLF – Nawiązując do założeń fizyki kwantowej opartej na zasadzie nieokreśloności oraz zasadzie komplementarności, nie istnieje rzeczywistość do momentu, kiedy ta rzeczywistość jest postrzegana. Nasze percepcje rzeczywistości będą się konsekwentnie pojawiać, jako coś sprzecznego, dwojakiego i paradoksalnego. Jakkolwiek natychmiastowe doświadczenie rzeczywistości z bezpośredniego doświadczenia nie będzie wcale jawiło się jako paradoksalne. Rzeczywistość tylko wydaje się być paradoksalna, kiedy my konstruujemy historię naszych percepcji.

PYTANIE – To ma sens, kiedy patrzmy na cos nowego, decydując, co to znaczy. Ale aktualnie nie zmieniam rzeczywistości, nieprawdaż? Ja tylko zmieniam moje interpretacje na temat rzeczywistości.

FRED ALAN WOLF – Odpowiedź jest subtelna, ale tak zaskakująca, jak to tylko może się wydawać. Zmieniasz rzeczywistość wprost poprzez jej obserwację. W prawdziwym świecie mechaniki kwantowej ostatecznie i całkowicie my wpływamy na wszechświat, kiedykolwiek obserwujemy go lub cokolwiek w nim.

Rozważmy prosty przykład: kwantowa mechanika przedszkolnej piosenki zaczyna się tak: „Gwiazdka świeci, gwiazdka jasna, pierwsza gwiazdka, którą widzę tej nocy”. Qwiff opisujący foton wyemitowany z gwiazdy cztery lata świetlne od ziemi ma bardzo prosty schemat ruchu. Ten schemat przybiera formę kulistej, niekończącej się fali, która marszcząc się, pulsuje w kierunku od centrum na zewnątrz jak warstwy cebuli. Dwuwymiarowa wersja tego jest tworzona kiedykolwiek tylko rzucisz kamień do spokojnego stawu.

Potencjalny obserwator, A, na ziemi mógłby, na przykład myśleć o możliwości gwiazdy egzystującej w tym samym punkcie w przestrzeni. Wyobraź sobie nie odkrytą gwiazdę, wołającą o pomoc, proszącą o znalezienie. Wysyła ona pojedynczy foton qwiff, który rozchodzi się na całą przestrzeń. Każdy punkt na powierzchni jej fali jest prawdopodobnym punktem odkrycia. Ale nie ma we wszechświecie inteligencji by to wiedzieć. Tak więc powierzchnia fali rośnie, rozszerzając się dalej, ale stając się słabszą w miarę postępu. Być może jeśliby się to rozszerzało dalej w miarę postępu, tak jak nadmuchiwany balon, odnalazło by inteligencję. Nagle na ziemi coś wpada do głowy naszego myślącego obserwatora. W błysku szybszym niż światło, obserwator widzi światło gwiazdy. I w tej chwili qwiff zostaje drastycznie zmieniony, jak przekłuty balon. Można powiedzieć, że foton przybył. Na scenie pojawiła się inteligencja. Na scenie pojawiła się też wiedza. Wiedza została zmieniona. Pojedynczy qwiff fotonu, który został rozprzestrzeniony w orbicie o promieniu czterech lat świetlnych, załamał się w jednym atomowym zdarzeniu na siatkówce oka obserwatora. To wydarzenie – załamanie się funkcji fali ze średnicą ośmiu lat świetlnych do jednego punktu na siatkówce widza – jest zmianą wpływającą na cały wszechświat z powodu jednej chwili.

W międzyczasie, kolejny obserwator B, mógł również poszukiwać tego światła gwiazdy. Przypuśćmy, że obserwator B czekał na błysk, będąc na innej planecie, która również znajdowała się w odległości czterech lat świetlnych od gwiazdy, ale po przeciwnej stronie do obserwatora A. B mógł przegapić cały spektakl, ponieważ A uchwycił qwiff. Kiedy A zobaczył światło, zmienił prawdopodobieństwo na całą przestrzeń.

Ale tuż przed odkryciem obserwatora A, oboje, A i B mają równe szanse na odkrycie gwiazdy. W tym świecie zamieszkanym przez qwiffs, foton potencjalnie był w dwóch miejscach, blisko A i blisko B, w tym samym czasie. W rzeczy samej był potencjalnie i jednocześnie w każdym punkcie na tym okręgu qwiff. Później A zobaczył światło.

PYTANIE – Dlaczego?

FRED ALAN WOLF – Ponieważ w chwili, w której B wiedział, że nie ma fotonu, on lub ona od razu zmienił prawdopodobieństwo na możliwość nieistnienia dla niego tej sytuacji. Tak więc B, tak samo jak A był odpowiedzialny za zapadanie się qwiff.

PYTANIE – Czy to nie łamie wszystkich normalnych praw dotyczący przyczyny i efektu?

FRED ALAN WOLF – Natychmiastowe pochwycenie qwiff nie wydaje się przestrzegać zwykłych praw przyczyny i efektu. Z powodu natychmiastowości wydarzeń A i B, nie możemy powiedzieć, kto kontroluje kogo lub co kontroluje co. To jest tak, jakby umysły były chętne tak, jak głodne dzieci, wszystkie czekające tam, na zewnątrz aby pożreć pierwszy qwiff, który się pojawi.

PYTANIE – Podoba mi się ten widok.

FRED ALAN WOLF – Dzięki. Problem w tym, ż pierwszy żarłok nic nie zostawi dla reszty lub inaczej, poprzez jego akt niewiedzy, wytworzy ucztę wiedzy dla następnego.

PYTANIE – Ale jest tak dużo wiedzy. Chodzi mi o to, że gwiazda nie wypuszcza tylko jednego fotonu. Wypuszcza ich biliony. Więc nie oznacza to tylko dlatego, że jeśli ja widzę foton i uchwycę qwiff, to następna osoba nie będzie mogła zobaczyć następnego fotonu i uchwycić następnego qwiff.

FRED ALAN WOLF – Tak, oczywiście, chwilę później kolejny qwiff fotonu mógłby osiągnąć dwóch obserwatorów. I znów A może zobaczyć światło. Ale qwiff nie faworyzuje ani A ani B. Dla niego jest tak samo prawdopodobne, że B zobaczy ten foton. I jeśli go zobaczy, zmieni on rzeczywistość A tylko na chwilę. Później nadejdzie trzeci foton i czwarty i tak dalej. Każdy qwiff fotonu jest zmieniany z dwóch, prawie przeciwległych stron ogromnego, przestrzennego wszechświata. W tej kontynuowanej serii obserwacji ogromna odległość przestrzeni jest postrzegana przez obu: A i B. Tak więc z pewnego i być może z kosmicznego punktu widzenia, istnieje połączenie pomiędzy tymi dwoma obserwatorami A i B. Jakkolwiek oni mogą się o tym nigdy nie dowiedzieć. Przed obserwacjami poczynionymi przez A i B, qwiff był nieprzerwaną całością, rozprzestrzeniającą się na ogromne odległości przestrzeni. Przed obserwacją tego pojedynczego fotonu przez A nie było żadnego obiektywnego rozdzielenia pomiędzy A i B. Podział pojawi się kiedy foton był obserwowany. Poprzez obserwacje wszechświat, każdy obserwator zakłóca całkowitość tego wszechświata. Poprzez obserwację, każdy obserwator oddziela siebie od reszty tworzenia. Poprzez obserwację, obserwator zdobywa wiedzę ale również płaci cenę. Staje się bardziej i bardziej wyizolowany. Być może to jest to, co uważa się za drzewo wiedzy w Ogrodzie Edenu. Pierwszy kęs jabłka jest słodki ale kosztowny. Nasze oczy otwierają się i widzimy, że jesteśmy sami.

PYTANIE – I czy zmieniamy wszechświat poprzez stanie się świadomym tego wszechświata, poprzez koncentracje na nim?

FRED ALAN WOLF – Tak. Świadomość jest tym, co świadomość robi. To odgrywa podwójną rolę we wszechświecie. W świecie kwantów jest to zarówno świadomość, jak i tworzenie doświadczenia. Po krótce wiedza to umysł a bycie to substancja. Ta interakcja pomiędzy umysłem i substancją lub wiedzą i byciem, konsternowała filozofów od wieków i jest nazywana „problemem umysłu – ciała”.

Problem ten wiąże się z wolą. Nie będzie wystarczające, jeśli tylko sprawimy, że praca będzie wykonana – tu jest haczyk.

PYTANIE – Jak poprzez wolę sprawiasz, że cos się dzieje? Innymi słowy, kiedy wybiorę, żeby cos zrobić, jak się to wykonuje i skąd wiem, że ja to robię?

FRED ALAN WOLF – Zaskakująco, to jest kwantowe niezdecydowanie, które prowadzi do zdecydowanych wyborów na normalnym poziomie postrzeganego doświadczenia. Jeśliby to niezdecydowanie w jakiś sposób zniknęło, moja wola nie mogłaby by być wypełniona. W ogóle nie miałbym wyboru.

PYTANIE – Nie rozumiem.

FRED ALAN WOLF – Co to jest za zdarzenie, o którym mówimy? To jest komórka nerwowa, która sama reaguje. Można iść nawet głębiej w dół na skali wydarzeń: ten mniejszy podsystem zawiera jedną złożoną molekułę zwaną metyloamina, która zawiera dwa atomy wodoru i jeden atom azotu, uformowane w trójkąt. To jest część aktywnej grupy atomów, w molekule enzymu, w środku komórki nerwowej i położonej blisko ściany komórki. Możemy myśleć o tym enzymie jako o rodzaju portiera. Mały podsystem, którym jesteśmy zainteresowani leży na końcu ogonów enzymu portiera. Scenariusz idzie jakby w ten sposób: komórka nerwowa reaguje. Białkowa brama przechodzi zmianę w strukturę odpowiednią dla bramy kanałowej. Ogon wchodzi do bramy. Dwa atomu wodoru formują linię podstawową na małym koniuszku ogona, z atomem azotu powyżej lub poniżej tej linii. Jeśli atom azotu jest powyżej linii podstawowej, ogon wpasowuje się do bramy, jak klucz do zamka i brama pozostaje otwarta aby zareagować, kiedy ogon opuści bramę. Jeśli, z drugiej strony patrząc, atom azotu jest poniżej linii podstawowej, ogon ponownie dopasowuje się do bramy, ale jak dobry chłopiec, zamyka on bramę po kontakcie z nią. To są jedyne dwa sposoby dopasowania końcówki ogona – „klucza” do bramy – „zamka”. Jak na razie wszystko idzie dobrze. Trójkąt „do góry” utrzymuje bramę otwartą. Trójkąt „do dołu” zamyka bramę. Więc co się dzieje? To zależy od tego, czy to zauważysz, czy nie. Jesteśmy w kwantowej krainie. To jest akt zauważenia, który sprawia, że komórka reaguje, chwyta qwiff. Od chwili, kiedy wydarzenie jest zauważone, moment, który następuje jest wydarzeniem świadomości, świat jest innym miejscem. Tak jest, ponieważ ocena możliwości, teraz dostępna dla obserwatora, również się zmieniła.

PYTANIE – Więc to jest atom, który postrzega i decyduje, czy otworzyć się, czy zamknąć, czy nie? Czy mówisz, że atomy są świadome? Czy one mogą dokonywać wyboru?

FRED ALAN WOLF – Na poziomie atomowym świadomość jest z konieczności prymitywna i samo – refleksyjna. Neurony zawierają być może kilka miliardów atomowych „samo – refleksyjnych umysłów”. Ta samo – refleksyjna właściwość pochodzi z fizyki kwantowej w subtelny sposób. Te umysły, wszystkie są razem agentami, które ustalają twoją agencję inteligencji. Na poziomie molekularnym każdy agent wykonuje proste zadanie: zauważanie siebie. To jest jakby tak, że jedna potencjalna rzeczywistość zauważa drugą potencjalną rzeczywistość w obrębie tego samego czystego qwiff. W tym małym tajemniczym zdarzeniu, jedna z tych potencjalnych rzeczywistości nagle „pojawia się”. Akt świadomości jest kreowaniem rzeczywistości na poziomie atomowym i molekularnym. Teraz neuron jest zaalarmowany aby dać sygnał do mięśnia. Następnie neuron powiadamia mięsień. I tak dalej i dalej to idzie.

PYTANIE – Więc to jest tak, że umysł dokonuje tych wszystkich wyborów na poziomie atomowym?

FRED ALAN WOLF – Istnieje zamierzona, subtelna różnica pomiędzy jednym umysłem a indywidualnymi atomowymi umysłami. Atomowe umysły wychwytują qwiffs. One operują na poziomie mechaniki kwantowej. One działają w dziwacznym świecie pośród możliwości qwiff. I ich wybory nie są dokonane, dopóki one nie wybiorą. Każda akcja atomowego umysłu wychwytuje qwiff. Kiedy atomowy umysł pracuje, brama jest przygotowana na otwarcie.  Jeden umysł normalnie nie zajmuje się rzeczywistościami. Naprawdę on tylko ma do czynienia z atomowymi umysłami i działa z tym, co zostało stworzone poprzez ich wybory. On działa jako zapis danych. Wyobraź sobie swój umysł jako szefa twojego centralnego systemu nerwowego. Wyobraź sobie twoje indywidualne atomowe umysły jako agentów działających niezależnie. Poprzez dodanie doświadczeń atomowych umysłów, jeden umysł tworzy swój rozum. On dosłownie stwarza jedną umysłowość. Robi to automatycznie. Przekształca nowe doświadczenia na stare i wytwarza nawyki.

PYTANIE – Więc jeden umysł jest sumą wszystkich wyborów, dokonanych przez miliardy atomowych umysłów? Gdzie w tym jest wolna wola?

FRED ALAN WOLF – Wyjątkowa wolność umysłu jest taka, że w tym samym czasie istnieją wszystkie atomowe umysły i żaden z nich. Nie ma żadnych, wyraźnych linii dzielących pomiędzy jednym umysłem i jakimkolwiek innym umysłem w obrębie ciała. Ta wolność wzrasta, ponieważ umysł nie ma umiejscowienia w przestrzeni. I tylko sobie wyobraź, jeżeli ten pomysł jest prawdziwy, to świadomość jest w stanie wyczuwać rzeczy na skalę atomową. Daje to niewyobrażalne możliwości. Oznacza to, że nowe lub oryginalne wydarzenia mogą być akceptowane na poziomie atomowym, na poziomie, gdzie potencjalna rzeczywistość staje się rzeczywistością. W mojej niezbadanej wyobraźni rysuję Boga w centrum całego wszechświata, przygotowującego kwantowe uczty wiedzy, wszystkie rodzaje magicznych i smakowitych, przyszłych dóbr, w postaci wspaniałych qwiffs. Qwiffs rozprzestrzeniają się na wszechświat szybciej niż światło, podróżując wstecz i w przód w czasie. A Bóg wykrzykuje, jak dobra Żydowska matka: „Jedzcie, jedzcie moje dzieci. To są wspaniałe, smakowite rzeczy, prawdziwe perły”. Ale niestety jesteśmy publicznością, która bardzo się boi tego, co może nastąpić. Oglądamy wspaniałości i jęczymy. Boimy się śmiać z żartów Wielkiego. Boimy się ucztować przy nowym jedzeniu, z obawy przed niestrawnością.

PYTANIE – Ale świat wydaję się być taki zaburzony. Jak Einstein powiedział: „Bóg nie gra w kości”.

FRED ALAN WOLF – Możemy powiedzieć, że wola Boga jest wykonywana w świecie qwiff, w kwantowej funkcji fali. To jest przyczynowy świat dokładnej, matematycznej precyzji, ale nie ma obecnej materii. To jest świat paradoksu i kompletnego zamętu dla człowieka, ograniczonej inteligencji. Dlatego jest to świat, gdzie rzecz znajduje się zarówno w jednym miejscu i w jednym czasie, jak i znajduje się w niezliczonej liczbie miejsc w tym samym czasie. Mimo to istnieje wyraźny porządek dla tego paradoksu. Jest wzorzec dla wielu pozycji, symetria. Ale my, którzy egzystujemy w świecie materii, możemy tylko zakłócać perfekcję paradoksu poprzez próbę obserwacji wzoru. Płacimy wielką cenę za materialny świat. Ta cena zawiera nasze zdrowie psychiczne. Nie potrafimy zrobić totalnego porządku z naszych obserwacji. Zawsze pojawi się coś, co jest przeoczone. To zaburzenie porządku Boga wydaję się używać nas jako Zasadę Nieokreśloności. Stąd stajemy się bezsilni, mając poczucie niższości i długo dla porządku jesteśmy bezsilni aby tworzyć wszechświat. Wszystko, co możemy zrobić, to iść razem z tym. Z drugiej strony mamy wolność wyboru. Nasza wielka bezsilność w tworzeniu perfekcyjnego porządku zezwala nam na tworzenie. Możesz powiedzieć, że Zasada Nieokreśloności jest mieczem o dwu ostrzach. Uwalnia nas od przeszłości, ponieważ nic nie może być zdeterminowane wcześniej. To daje nam wolność wyboru, jak mamy się poruszać we wszechświecie. Ale nie możemy przewidywać rezultatów naszych wyborów. Możemy wybierać, ale nie możemy wiedzieć, czy nasze wybory zakończą się sukcesem.

PYTANIE – Pozwól mi teraz zatrzymać się na chwilę i zapytać cię konkretnie o związek pomiędzy duszą i fizyką kwantową. Wielu naukowców kwestionuje to, że dusza istnieje. Wielu innych w naszej kulturze kwestionuje, że dusza ma jakiekolwiek znaczenie w zorientowanym naukowo, wyszkolonym technicznie, nowoczesnym społeczeństwie. Ponieważ nauka jest w wielkim stopniu odpowiedzialna za ukazywanie świata jako jedynie kolekcjonowania mechanicznych części działających na siebie, niektórzy ludzie czują się trochę niekomfortowo, kiedy fizyka kwantowa, taka jak twoja, próbuje zdefiniować duszę w naukowych określeniach. Niemniej, coraz więcej ludzi jest uwikłanych w pytanie dotyczące duszy, ludzkiego ducha i duchowości.  Co to jest dusza z punktu widzenia fizyki kwantowej?

FRED ALAN WOLF – To jest naprawdę bardzo stare pytanie, jeśli zostawimy część „fizyka kwantowa”. Rozpoczęto to wielką debatą tysiące lat temu w starożytnej Grecji, pomiędzy zwolennikami Platona i jego studentem Arystotelesem. W skrócie dusza to agent rzeczywistości. Platon wierzył, że fizyczne zmysły będą zawsze zmierzać do zaćmienia naszej percepcji wszechświata. Nawiązując do niego, zwykły fakt, że jesteśmy ucieleśnieni, sprawia, że nasza percepcja jest jakoś zniekształcona, jakoś niedokładna, jakaś z iluzji. Podczas pracy nad poziomem ciała i zmysłów Platon sądził, że nigdy nie będziemy mogli doświadczyć rzeczy, takimi, jakimi są „w rzeczywistości”. Nauczał on, że istnieje bardziej doskonałe, niematerialne królestwo istnienia. Natomiast Arystoteles nauczał, że nie ma świata poza naszymi zmysłami. W dzisiejszych czasach naukowcy wynaleźli wyrafinowane instrumenty naukowe, takie jak mikroskop i teleskop, aby rozszerzyć moc naszych zmysłów, ale mimo to znakomita większość naukowców nadal podziela podstawowy pogląd na świat Arystotelesa. Ja wierzę, że odkrycia fizyki kwantowej w większym stopniu popierają Platona. Istnieje dowód, który sugeruje istnienie niematerialnego, nie – fizycznego wszechświata, który posiada rzeczywistość nawet, jeśli nie może to jeszcze być wyraźnie postrzegane przez nasze zmysły i naukowe instrumenty. Kiedy rozważymy doświadczenia bycia poza ciałem, podróże szamanów i świadome stany snu, które nie mogą być powtórzone w prawdziwym, naukowym sensie, one również wskazują na egzystencję niematerialnego wymiaru rzeczywistości. Teraz większość z nas nie jest wyćwiczona aby szukać i doświadczać naszych dusz. Zostaliśmy mniej lub bardziej wyszkoleni aby szukać rzeczy, które mogą być uchwycone – rzeczy, które są fizyczne lub stałe. Nie możesz sobie ot tak sięgnąć i dotknąć duszy. Mimo to, dusza jako ożywiona zasada we wszechświecie jest ostatecznie bardziej ważna, niż wszystko inne, co jest fizyczne lub namacalne.

PYTANIE – Pytanie, które później powstaje to „Jak to jest, że większość ludzi bezpośrednio nie doświadcza obecności swoich dusz”? Mogą czytać o duszy, mogą w nią wierzyć, ale jeśli dusza jest realna, dlaczego mają poczucie utraty duszy, jej nieobecności w swoim życiu?

FRED ALAN WOLF – Odpowiedź może być znaleziona w samej naturze duszy. Dusza jest żywa i pełna energii choć doświadczana subiektywnie. Wchodzę bardziej w detale na ten temat w swojej książce „Mind into Matter”. Świat, który widzimy naszymi codziennymi oczyma – poprzez filtr naszych zmysłów – jest pochodną bardziej „obiektywnego” świata. „Tamten” obiektywny świat i subiektywnie doświadczany „świat duszy” są w konflikcie ze sobą. To odnosi się do tego, co duchowi nauczyciele mówili o tym, co dzieje się, kiedy żyjący duch schodzi w sferę materii – jest walka. Więc jeśli staniemy się za bardzo zaangażowani w przedmiotowe, zewnętrzne procesy życiowe, będziemy tracić kontakt z percepcją z poziomu naszej duszy. Percepcja z poziomu naszej duszy jest wtedy, kiedy podążamy do środka siebie w wewnętrznym wyciszeniu, takim jak podczas medytacji. Możemy wtedy zacząć dostrzegać coś, co jest głębiej i bardziej znaczące, niż tylko przedmiotowa „gdzieś tam zewnętrzność”. Więc to jest bardzo ważne dla tych z nas, którzy utracili kontakt ze swoimi duszami, by spędzać trochę czasu w ciszy – nie w myśleniu, nie w wypełnianiu dziennej listy wszystkiego, co musi być zrobione – ale w byciu ze sobą w sposób, który pozwala na głębszą, wewnętrzną rzeczywistość aby kipiała od wewnątrz twojej świadomości.

PYTANIE – Niektórzy ludzie mają problem z zaakceptowaniem, że coś może być rzeczywiste ale niematerialne. Czy jest cokolwiek w nauce, co jest rzeczywiste ale niematerialne?

FRED ALAN WOLF – W sumie jest dużo, że nauka musi zmienić swój sposób opisywania rzeczywistości. Na przykład magnetyzm jest dobrze znaną sferą studiów, gdzie zaprezentowaliśmy istnienie czegoś, co jest realne ale wciąż niestałe lub nienamacalne. Będąc dziećmi, w klasie naukowej mogliście zobaczyć, jak zgina się końska podkowa, jak pręt magnesu przesuwał żelazne plomby w obręb pola magnetycznego bez fizycznego dotykania magnesem tych żelaznych plomb aby się poruszały dookoła. Tak więc efekty magnetyzmu jasno pokazują, że coś może istnieć, jest prawdziwe, nie jest materialne i stałe i mimo to może wypełnić przestrzeń i poruszać się w czasie – jak wiemy, robią to pola magnetyczne. Jeśli powszechny fenomen, jak pole magnetyczne, działające na żelazne plomby może to zrobić, czy więc dusza nie może być niewidzialna, nie – materialna, super – inteligentna, ożywiająca siły, które podobnie wpływają na i poprzez ludzkie ciało i wszechświat.? Aby dalej odkrywać możliwą naturę duszy w terminach naukowych, możemy spojrzeć w serce fizyki kwantowej. Fizyka kwantowa pokazała w eksperymentach z subatomowymi częściami, że poszczególne pola posiadają rodzaj inteligencji i wydają się być zdolne do robienia rzeczy, których zwykłe pola nie potrafią. Jednym, bardzo dziwnym procesem, który fizycy obserwują, jest to, że elektrony po prostu znikają w obłoczku światła, kiedy wchodzą w interakcję z pewnymi innymi częściami. Na początku nie widzieliśmy, dlaczego to się działo. Później uświadomiliśmy sobie, że te znikające elektrony wchodziły w interakcję z antymaterią. Ponieważ elektrony antymaterii ustawiały się przeciwnie do elektronów, to kiedy przeciwstawne części się spotkają, unicestwiają się nawzajem. Kiedy bliżej studiowaliśmy antymaterię, zaczęliśmy o niej mówić jako o „bąbelkach w absolutnej próżni pustej przestrzeni”.

PYTANIE – Co to jest ta „absolutna próżnia pustej przestrzeni”?

FRED ALAN WOLF – Więc, jak wielu z was kiedykolwiek zasnęło oglądając telewizję późno w nocy i kiedy później obudziliście się, słyszeliście stały, uciszający hałas z ekranu waszego telewizora? Ten hałas, produkowany w środku odbiornika telewizyjnego, jest wzmocnionym odgłosem tej „próżni przestrzeni”. Wielu fizyków kwantowych, włączając mnie, wierzy, że cały wszechświat, całe stworzenie powstało z „absolutnej nicości próżni przestrzeni”. Ta próżnia nicości jawi się jako inteligentna, aktywna i posiadająca świadomość. Źródło duszy wydobywa się i jest obecne w tej próżni. Wprawdzie samo pojęcie, że „coś” może być stworzone z „niczego” jest bardzo trudnym pojęciem dla umysłu do uchwycenia. Teoretyzuję, że dusza pojawiła się w tym samym czasie, co cała materia – w czasie „Wielkiego wybuchu”, 15 miliardów lat temu. Nawiązując do naszego teraźniejszego modelu naukowego, wszechświat i dusza będą kontynuowały egzystencję przez następne 20 miliardów lat, aż do momentu, który nazywany jest przez naukowców „Wielkim Zgnieceniem”, „Wielkim Kresem” lub też „Wielkim Krachem”. Pomiędzy tymi dwoma punktami od Wielkiego Wybuchu na początku czasu do Wielkiego Kresu na końcu czasu – cała materia we wszechświecie pojawia się, rozszerza się do maksymalnego punktu i później kurczy się w nicość. I poprzez to wszystko, najwyższa inteligencja, nazywaj to, jak wolisz, prowadzi i kieruje różnorodność aktywności wszystkiego we wszechświecie, w niezgłębiony, niewidzialny sposób włączając w to wszystkie żyjące formy życia.

PYTANIE – Niektórzy ludzie mówią o świetle, które jest widziane w momencie śmierci i w doświadczeniach bliskich śmierci. Co to jest?

FRED ALAN WOLF – Z naukowego punktu widzenia ciężko jest powiedzieć dokładnie, co się dzieje. I powód, dla którego nie wiemy jest taki, że nie mamy pojęcia, w którym miejscu jest obserwator, który widzi to Światło. Dla przykładu, w tym momencie masz pewne uczucie bycia obecnym w swoim ciele, rozglądając się na świat. Ale nawiązując do tego, co wiemy z fizyki, to jest iluzja percepcji: Nie ma miejsca wewnątrz twojego ciała, gdzie „ty” aktualnie istniejesz. Nie posiadasz szczególnego zakresu przestrzeni lub miejsca, które jest „tobą”. To jest iluzją myśleć, że wszystko na zewnątrz tego zakresu przestrzeni nie jest „tobą” – co jak często się mówi, to jest „na zewnątrz ciebie”. Najlepszym opisem, który możemy dać dla tego uczucia obecności jest, że „jesteś wszędzie”. Głównym powodem, że masz więcej świadomości w ciele jest wprost dlatego, że aparat sensoryczny ciała kieruje dużą ilość swojej uwagi i ta ilość uwagi jest podłączona do twoich fizycznych zmysłów. Mamy uczucie iluzji, że nasze ludzkie ciała są stałe, ale w rzeczywistości one składają się z 99,99% pustej przestrzeni. Jeśli atom zostałby napompowany do wielkości całego stadionu piłkarskiego, jądro atomu mogłoby być porównywane do wielkości pojedynczego ziarnka ryżu umieszczonego na linii 45 metrów. Teraz, dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ w atomie jądro stanowi 99,99% całości materii lub masy. Atomy zbudowane są głównie z przestrzeni. Tak więc, mimo że doświadczamy siebie, jako bycia tymi ludzkimi ciałami, bardziej jest tak, że to „kim jesteśmy” jest świadomością i pamięcią, która żyje w przestrzeni.

PYTANIE – Niektórzy ludzie mogą się zastanawiać, co to jest ten fenomen „światła na końcu tunelu”, który czasem występuje w doświadczeniach bliskich śmierci i być może również w momencie zgonu.

FRED ALAN WOLF – Pozwól mi tu coś zaproponować. Mimo, że wszystkie materialne obiekty nie mogą, według definicji, podróżować szybciej niż prędkość światła, istnieje dowód, że dusza, która jest nie – fizyczna i dlatego nieograniczona przez ruchy w świecie materialnym, może podróżować szybciej niż prędkość światła. Podróżowanie szybciej od prędkości światła nazywane jest „prędkością nadświetlną”.

Tak więc w momencie śmierci lub podczas doświadczeń bliskich śmierci, może równie dobrze się zdarzyć, że osoba przechodzi ze świata materialnego – który operuje w prędkościach mniejszych niż prędkość światła – do świata, który działa szybciej niż prędkość światła, do tak zwanego „nadświetlnego” świata duchowego. W tym transferze efekt tunelu może mieć miejsce w takim samym stopniu, jak w tym, co astrofizycy nazywają „czarną dziurą”. Teraz jesteśmy tu, gdzie zaczyna być naprawdę interesująco. W nadświetlnej prędkości duszy wychodzimy poza czas i przestrzeń, której doświadczamy w tym fizycznym wymiarze. Mamy później fenomen bycia zdolnym do poruszania się w przód i wstecz w czasie i przestrzeni. Ludzie, którzy powracają z doświadczeń bliskich śmierci, opisują coś właśnie takiego. Co ci ludzie prawdopodobnie doświadczają, to okna na ten rodzaj czasu / przestrzeni w wymiarze rzeczywistości.

PYTANIE – Wielu ludzi również donosi, zarówno ci w momencie ich śmierci, jak i ci którzy powrócili z doświadczeń bliskich śmierci, że doświadczyli widzenia nie tylko ich ukochanych, którzy już odeszli, ale też spotkania, jak to nazywam „super świetlistych postaci”, takich jak Jezus, Matka Maria, Mojżesz, Kriszna lub innych świętych osobistości. Czy może to być wyjaśnione?

FRED ALAN WOLF – Specyficzna, super – świetlista postać, która pojawia się, zwykle jest oparta na wychowaniu osoby – Jezus pojawia się dla Chrześcijan, Kriszna dla Hindusów etc. Ale dlaczego te konkretne osoby ukazują się w naszej świadomości? Cóż, ja wierzę, że te istoty są symbolicznymi reprezentacjami naszych duchowych ideałów. Na wyższym poziomie, każdy ucieleśnia archetypowe cechy Jezusa, Kriszny, Mahometa etc. Te archetypy naszych ideałów leczą nasze poczucie utraty duszy i służą nam duchowym ożywieniem, by pomóc nam pamiętać o części nas, o której zwykle zapominamy w codziennym życiu. Fizyka procesu doświadczania tych istot zawiera interakcję pomiędzy nasza duszą i naszym cielesnym umysłem. To nie jest nic mniej niż „fizyka Boga”, o której tu mówimy.

PYTANIE – Niektórzy mogą się zastanawiać – „Dobrze, jeśli fizyka kwantowa oferuje dowód na istnienie duszy, gdzie jest Bóg w tym obrazie”?

FRED ALAN WOLF – Pozwól mi zaoferować spekulatywną ale naukowo uzasadnioną wizję Boga. Po pierwsze, rozmawiając na temat jakiegokolwiek fenomenu, włączając Boga, naukowcy wolą bardziej mówić, że coś lub ktoś zachowuje się w ten lub tamten sposób, niż że coś lub ktoś robi to albo tamto. Więc używając tej naukowej terminologii, jak Bóg zachowuje się we wszechświecie? Cóż, jeśli czytamy biblię, sposoby zachowywania się Boga wydają się być bardzo paradoksalne. Ale jest jeden sposób, w jaki zachowuje się Bóg i wydaje się on być bardzo istotny dla tej dyskusji. Bóg tworzy. Bóg jest uznawany za najwyższego Stwórcę wszystkiego, co jest. Jeśli taka jest kwestia, czy jest więc możliwe aby mówić o „fizyce zachowywania się Boga”, która wyjaśniam jak Bóg tworzy? Zasadniczo, patrzymy na proces, w którym podstawowe źródło wszystkiego – „Bóg”, lub jakiekolwiek imię chcesz mu nadać, przekształca świadomość w materię. Raz, kiedy się to zdarzy, materia właściwie zachowuje się, jak rodzaj odbicia lub lustra inteligencji, z którego wyskoczyła. Kiedy materia modyfikuje siebie wraz z upływem czasu, w trwającym, ewolucyjnym procesie, nowe informacje i inteligencja kontynuują bycie odbijanym we wciąż rozwijającym się wszechświecie. Więc to jest tym, co nazywamy, że Bóg kontynuuje tworzenie, z niezmierzoną inteligencją w każdej miliardowej części sekundy z miliardów sekund, teraz i przez następne miliardy lat, które nadejdą. To, co jest stworzone, wraz z ta idealną inteligencją, odbija i modyfikuje wszystko w każdym momencie i na każdym poziomie. To dzieje się od najmniejszego elektronu do największej galaktyki, włączając wszystkie formy życia we wszechświecie. Teraz na ludzkim poziomie, niektórzy ludzie rozpatrują swoje życie i denerwują się. Oni myślą, Boże , po co ja żyję? Czy to nie jest straszne, że umrę? Życie było już czarne, kiedy się zaczęło. Życie było czarne, kiedy tu byłem i znów będzie czarne, kiedy się skończy. Och, Boże, co to jest to wszystko dookoła? Moim zdaniem, nawet ta ciemność i rozpacz zostały zaprojektowane w Bożym systemie. Możesz nie wierzyć do końca lub nawet w tym momencie nie pamiętać tego, ale w sumie stworzyłeś wszystko z tego. Teraz, „Ty”, który stworzył to wszystko, nie jest osobą czy osobowością. Ten wewnątrz siebie, który identyfikuje się jako „Jestem Joe”, „Jestem Marta”‚ „Jestem Sam” – to nie jest osoba, do której albo o której ja tu mówię. To jest lepsza esencja „Ja”, ta głębsza obecność, ta pracująca sama w sobie świadomość, która jest w tobie, we mnie, w każdym. To „Ja” pracujące w ciele, jest tym samym, co odbite w archetypowym obrazie Jezusa, Mojżesza, Kriszny, wszystkich, którzy przypominają nam o naszej prawdziwej esencji. Istnieje obecność tych bytów, ale są one odbiciami albo reprezentacjami naszej własnej identyfikacji, z naszym własnym, lepszym, głębszym „Ja”.

Kiedy Einstein umarł, naukowcy byli zainteresowani przebadaniem jego mózgu, aby sprawdzić, czy było coś specjalnego w nim, co sprawiło, że był geniuszem. Poza większą ilością komórek glejowych w jego wzrokowej korze mózgowej, nic nie było. Jego mózg nadal znajduje się w słoju na Uniwersytecie Princeton. Nie zamierzamy znajdywać, co sprawia, że jedna osoba jest mądra a inna głupia poprzez patrzenie na ich mózgi, chyba, że występuje uszkodzenie fizyczne. Więc nie będziemy szukać źródła inteligencji i duszy w materialnym świecie. Ja nie postrzegam duszy i świadomości jako epifenomenu (drugorzędny fenomen, który jest produktem poprzedniego) albo produktu materii. To działa w inny sposób. Postrzegam materię jako epifenomen duszy i świadomości. Świat materialny rozwinął się z absolutnej próżni przestrzeni – domu duszy.

PYTANIE – Pozwól mi się jeszcze raz zatrzymać. Chciałbym spojrzeć, jak twoja praca oferuje jakieś światowe perspektywy i dostarcza jakichś wskazówek o przyszłości. Wydaje się, że żyjemy w czasie przyspieszenia. Wielu ludzi mówi o naszych zmieniających się czasach i opisuje je jako niespotykane. Czy my znajdujemy się w środku zmiany? Czy globalna świadomość zmienia się? Jakie jest twoje zdanie na temat zmiany świadomości, jak to niektórzy mówią, ze świadomości dualistycznej do świadomości zjednoczonej?

FRED ALAN WOLF – poprzez przyspieszenie procesu indywidualizacji, własne ja staje się bardziej świadome jedności świadomości. To jest jak paradoks. Wraz z tym, jak stajemy się bardziej inteligentni, stajemy się bardziej świadomi jedności. Bez separacji, bez indywidualności, ta przejrzystość jedności nigdy by nie wystąpiła. Mogłoby to być praktykowane, bezgłośnie mówione lub udawane, że jest rozumiane. Ale dzisiaj ludzie posiadają doświadczenie jedności poprzez indywidualność. To nie jest tylko kwestia jedności. To jest doświadczanie jedności jako jednostka, nie poprzez grupową medytację czy grupowe rozważanie, ale poprzez indywidualne stawanie się świadomym i jest więcej niż tylko jedno własne, indywidualne myślenie. Ten psychiczny poziom świadomości zwiększa się, ale nie poprzez grupowe ćwiczenie. Właśnie teraz istnieje ogromne pragnienie. Jednostki chcą wiedzieć. Dążą one do znalezienia punktu oparcia w nowej bazie wiedzy. Chcą wiedzy. Cóż, one chcą tej wiedzy, ponieważ mogą poczuć zapach, lub wyczuć, lub domyślić się, że istnieje nowa forma świadomości, pojawiająca się wokół nich. Dziś narzędzia technologiczne również prowadzą do tej wspanialszej świadomości. Prawie banalnym przykładem tego jest Internet, który prowadzi do globalnej komunikacji prawie z prędkością światła. Z tym wiąże się wyłaniające poczucie jedności umysłu. Istnieje wielka nadzieja, wielka obietnica. Ale to nie przychodzi do nas, jak to zwykło przychodzić do naszych przodków, kiedy oni byli plemieniem komunikującym się jako całość. Mogli oni jako całość żywić się nawzajem, próbować przywrócić uczucie obecnego zjednoczenia – jedność ducha. Już się tak nie dzieje. Teraz mamy ludzi w małych odosobnionych pokojach. Poza koncertami rockowymi i paroma innymi wydarzeniami, ludzie już nie zbierają się tak często, jak zwykli to robić. Mogą iść w nowe formy mediów, zwiększające jedność ale to jest poprzez bębnienie i wrażenie zewnętrznego technologicznego wpływu, kiedy ludzie przychodzą na te koncerty i podobne wydarzenia. Ubawy i koncerty są przykładami tego, co myślę, że prowadzi do jedności świadomości. Jednostki chcą kąpać się w tym doświadczeniu. Ludzie nie przychodzą aby koniecznie być razem. Oni przychodzą aby być w samotności, kołysząc się w rytm muzyki. To jest inne doświadczenie, choć może ono prowadzić do jedności.

PYTANIE – Chciałbym dotrzeć do czegoś, co fizycy kwantowi nazywają efektem obserwatora. Wielu mistyków i rdzennych szamanów mówiło o przepowiedni i przedstawianiu rzeczywistości. Oni mówią, że wpływamy i przedstawiamy rzeczywistość poprzez zbiorową świadomość. Innymi słowy, wybieramy nasz wynik. Niektórzy wysunęli teorię, że możemy mieć alternatywne rzeczywistości. Jedną z nich na przykład jest destrukcja planety ziemi. Kolejna alternatywna rzeczywistość mogłaby być pozytywna dla ziemi. Czy nowi fizycy mogą wyjaśnić możliwość indywidualnej i grupowej ludzkiej świadomości wpływającej lub przedstawiającej rzeczywistość?

FRED ALAN WOLF – Jest tu kilka rzeczy do przedyskutowania. Każda z nich musi być rozważona oddzielnie, zanim zaczniemy rysować konkluzję na temat tego, co w podsumowaniu to wszystko ogólnie razem znaczy. Po pierwsze, co to jest efekt obserwatora? Po drugie, jaki jest wpływ dużej grupy jednostek na system lub społeczeństwo? Następnie, jakie są rzeczywistości w tym obrazie? Czy istnieją takie rzeczywistości i co to znaczy dokonywać wyboru? Jak to się ma do tej całej gry? Po pierwsze, ze zdroworozsądkowego punktu widzenia, nie ma alternatywnych rzeczywistości. Jest tylko fizyczny świat i są rzeczy, które robisz aby coś przenieść albo poruszyć się. Nic tak naprawdę nie zmienia się. Wszystko jest zachowane. Obiekt może być przesunięty z jednego miejsca w drugie i gdy się to dzieje, ktoś mówi, że rzeczy zmieniły się. W rzeczywistości nie. One tylko mniej lub bardziej zmieniły pozycję, jak ludzie bawiący się w zabawę z zamienianiem krzeseł. To jest klasyczny punkt widzenia. Przyjmuje się, że obiekty istnieją, niezależnie od tego czy ktoś jest tam, żeby je obserwować czy nie. Jeśli drzewo upada w lesie, robi hałas. Niezależnie, czy jest jakieś ucho do słuchania, czy nie, to drzewo hałasuje. Ludzkie istoty są niczym więcej, jak tylko fizycznym ruchem małych obiektów, w środku rzeczy nazywanych ciałami. Szybki sposób, w jaki ten ruch pojawia się i jego aktywność, daje to, co przedstawia się jako myśl, uczucia i tak dalej. Wszystko to, co się dzieje, jest ruchem czegoś. To jest powszechnie akceptowany, materialny punkt widzenia.

Dalekim od tego punktu widzenia jest idealne, obdarzone wyobraźnią mistyczne doświadczenie. Cokolwiek na zewnątrz materialnego jest nieważne. Obdarzony wyobraźnią lub mistyczny element jest obecnie brakujący z materialnego punktu widzenia i nigdy nie będzie wytłumaczony. Dlatego też, klasyczny pogląd jest tak specyficzny i wąski. Materialny punkt widzenia był bardzo pomocny w dokonaniu naukowej rewolucji. Był bardzo użyteczny, ale osiągnął punkt, gdzie nie można iść dalej. Punkt ten wyjaśnia naturę świadomości. Jak ludzie są świadomi? Wydaje się, że nie potrafimy wyjaśniać, jak ludzie są świadomi, korzystając wyłącznie z procesów materialnych. Jest bardzo wielu ludzi próbujących to robić i są ludzie próbujący budować urządzenia nazywane komputerami ze sztuczną inteligencją. Jest nadzieja, że może to być zrobione. Ale z punktu widzenia tego, co teraz nazywane jest nową fizyką, wydają się istnieć jasne limity dotyczące tego, jak daleko można zajść. To, czego nauczyła nas nowa fizyka, to po pierwsze to, że nic nie jest takim, jak się wydaje być. Obiektywny światopogląd dotyczący obiektów nie jest naprawdę sposobem, w jaki świat jest skonstruowany. Może się wydawać, że jest on skonstruowany w ten sposób, ale jest coś ukrytego, czego nie widzimy, które oznacza, że świat nie jest zbudowany z twardych części. W gruncie rzeczy, obiekty fizyczne nie są tak prawdziwe, jak się ukazują. Idąc od tego nowego punktu widzenia, pojawienie się czegoś może mieć tak drastyczny efekt, jak zwykło się mówić, rzecz sama na siebie. Przykładem tego jest praktyka pewnych form sztuk walki. Ludzie, którzy osiągnęli pewien poziom w stylu sztuk walki, mogą manipulować fizyczną materią poprzez używanie swoich zmysłów w sposób, którego nie zwykliśmy używać w naszej kulturze. Na przykład możesz zobaczyć studenta przewracającego się, jeśli nauczyciel, który naucza, poruszy swoją głową w pewien sposób. Uczeń może wyglądać jakby został przewrócony przez uderzenie. Ale w rzeczywistości nic fizycznego nie wydarzyło się. Dużo więcej dzieje się, niż to wychwytuje oko. Istnieje niematerialna komunikacja, która wydaje się wpływać, mieć efekt i przekształcać materię. To w rzeczywistości zmienia materie ludzi, którzy są w kontakcie. Kiedy oglądasz pewne formy zwierzęcego życia, taki jak mrówki, pszczoły, stada ptaków lub nawet ławice ryb, odkryjesz, że są zdolne one komunikować ze sobą z zawrotną prędkością, dużo większą, niż ich proste systemy nerwowe mogłyby kiedykolwiek na to pozwolić. Nawet w naszych własnych mózgach odkrywamy, że istnieją czasowe paradoksy. Jesteśmy zdolni odpowiadać, pojmować i być świadomymi otaczającego nas świata, z prędkością szybszą, niż nasze mózgi mogą przetworzyć dane. To zajmuje więcej czasu dla mózgu, by przetworzyć dane, które budują poznanie, wyobrażenie, rozpoznanie uczucia, później to zajmuje pewną ilość czasu dla nas aby mieć doświadczenie i wiedzieć czym jest to doświadczenie. Przetworzenie danych zajmuje czas, ale wydajemy się być zdolni tego doświadczyć, zanim nasze mózgi nam na to pozwolą.

Tak więc jasno wynika, że coś innego się dzieje, co nie pasuje do materialnego punktu widzenia. Jest nadzieja aby znaleźć naukę, która to wszystko wytłumaczy. Jeszcze jej nie znaleźliśmy, ale zbliżyliśmy się za pomocą fizyki kwantowej. Fizyka kwantowa świadczy, że jest głęboki związek pomiędzy obserwacją a fizycznym światem. Kluczem tu jest zrozumienie, że idee obserwatora i obserwowanego są dla siebie iluzjami z metafizycznego punktu widzenia. Obserwowany przybiera wygląd twardego, materialnego obiektu. Obserwator przybiera wygląd miękkiego, niematerialnego obiektu. Prawdą jest, ze chodzi w tym o coś innego, co nie jest twarde lub miękkie, ani nie jest obserwatorem lub obserwowanym. Chodzi tu o jedność, która wydaje się mieć dużo dalej sięgające związki. Wygląda na to, że obserwator wpływa na obserwowanego jedynie przez obserwowanie. Okazuje się, że to jest to, co się dzieje, ale nie jest to tym, co się dzieje dalej. Okazuje się, że jest umysł i materia. I jest też umysł obserwatora, który wpływa na materialny świat. Jakkolwiek, materialny świat nie jest sam w sobie naprawdę twardy a umysł obserwatora nie jest naprawdę miękki. Tu chodzi o coś innego.

PYTANIE – Czy nie ma oddzielenia pomiędzy materialnym światem i świadomością?

FRED ALAN WOLF – Punkt, który tam jest, nie jest żadną taką rzeczą, jak świadomość czy materialny świat. Nie ma takiej rzeczy, jak dwoistość. Jest tylko jedna rzecz. To, czym to jest, to jest bardziej tajemnicze, niż mogę kiedykolwiek to zgłębić. Jest to głębokie i tajemnicze. Wydaje się to dzielić na materialny świat i obserwatora obserwującego materialny świat. Nie sądzę aby ktoś, jak dotąd, wiedział, jak to jest zrobione. Podział cząstki subiektywnej i obiektywnej jest bardzo tajemniczy. Ten podział występuje w sposób, który nie jest tak prosty, jak objęta nim, istniejąca cząstka subiektywna i objęta nim, istniejąca cząstka obiektywna, która jest już podzielona. One nawet nie są połączone między sobą. Na różne sposoby są one rozkładane na części. Taniec zawsze toczy się dalej. To jest jak cukierkowa piłka. Jest rozebrana na części, na cząstkę subiektywną i obiektywną. Jest pchnięta i znowu rozłożona na części. Za każdym razem, kiedy to się dzieje, włókna pomiędzy nimi są inne i to czym była cząstka subiektywna i obiektywna zmieniła się. To jest nieustający taniec. Ten cukierek jest wielkim gotującym się kotłem zwanym próżnią. Części, z których jesteś zrobiony w tym momencie – każdy pojedynczy elektron – były w próżni i wybulgotały. Iluzja jest taka, że to ciągle tam powstaje. Coś o wiele głębszego i bardziej tajemniczego pojawia się tworząc, żeby wyglądało to na bardzo stałe i bardzo prawdziwe. Pochodzi to z fizyki kwantowej. To jest całe pole – myśl o tym, jako o polu pszenicy, wielkie pole, gdzieś tam, które zawiera obu, obserwatora i obserwowanego. Coś się wydarza w jednej części pola pszenicy. Wieje wiatr. Coś się wydarza w kolejnej części pola pszenicy. Coś przewraca się, rusza się dokoła. Może ruszają się ziarna pszenicy. Cokolwiek. Teraz, z punktu widzenia obserwatora wygląda na to, że obserwator wpłynął na obserwowanego jedynie poprzez patrzenie na to. Z punktu widzenia obserwowanego, wygląda na to, że coś popchnęło rzeczy dookoła. Tak to wygląda dla nas, patrząc z zewnątrz, patrząc z punktu widzenia fizyki kwantowej. Fundamentem fizyki kwantowej jest coś, co nie jest ani materialne ani niematerialne, nazywane funkcją kwantową lub polem możliwości. To jest zarówno fikcyjne, jak i mające fizyczne konsekwencje. Ale nie jest to ani fizyczne ani nie jest czystą fikcją. To wydaje się być zarówno poza przestrzenią, jak i w naszym mózgach w tym samym czasie. Kiedy pole się zmienia, same materialne obiekty też się zmieniają. Jak się zmieniają? Zmieniają się ponieważ, to co reprezentuje pole, jest polem prawdopodobieństwa dla wszystkich rzeczy do wydarzenia się. Zmiany pola prawdopodobieństwa mogą być porównane do rzucanej monety. Na przykład, moneta, która teraz jest rzucana, ma zamiast prawdopodobieństwa 50/50 – 75/25, w momencie kiedy jest już rzucona w powietrze. Podrzucając monetę wiele razy zobaczysz 7,5 raza orzełka na 10 prób. Przed tym mogłeś mieć po prostu 5/5 orzełków. Umysł, pole prawdopodobieństwa może zmieniać szanse, więc to jak jeden obserwuje, jest zmieniane poprzez ciągłą obserwację, zmieniając i przesuwając drogi obserwacji czegoś. Już wiemy, że to istnieje. Jest to prawdziwe. To odrzuca pogląd, ze obiekt sam w sobie jest stały, niemierzalny, za wyjątkiem siły, kiedy jest on poruszany za pomocą siły fizycznej. Siła, o której mówimy, nie jest siłą fizycznego obiektu nad fizycznym obiektem. To jest zmiana umysłu. To już nie jest bardziej energetyczne lub pełne siły od zmiany myśli lub grymasu, czy zachwiania czyjegoś umysłu, choć to wydaje się mieć efekty. Dziś wiemy, że to prawda. Tak czy inaczej, może to być wyrażone w terminach globalnego efektu przemiany – niezależnie, czy to może być to, co szamani używają, kiedy pracują z ludźmi i uzdrawianiem, – czy to, co narody używają, kiedy chcą zmobilizować ludzi aby szli na wojnę, – czy taki rodzaj efektu przemiany, jak pole prawdopodobieństwa w jednym umyśle, wpływające na inny umysł, że ten grupowy umysł jest pozostawiony jako jedno pole prawdopodobieństwa, które później wpływa na wszystko? – to w rzeczy samej może być tym, co się wydarza.

PYTANIE – Starszyzna z plemienia Hopi wychodzi i przeprowadza taniec deszczu i jest pewne, że będzie padać. Czy z punktu widzenia fizyki kwantowej to może być wyjaśnione?

FRED ALAN WOLF – Mogłoby być ale nie będzie to tym, co ktoś sobie myśli. Praktyka jest bardzo stara. To sięga czasów, kiedy magia była panującą praktyką. Kiedy chciałeś aby coś się wydarzyło, wykonywałeś zaklęcia, mogłeś stworzyć scenariusz „jak powyżej, tak poniżej”. Najprawdopodobniej użyłbyś czegoś. Może nawet stworzyłbyś model w swoich rękach. Później puściłbyś ten model w obieg. Jeśli chciałbyś deszczu aby nadszedł, upuściłbyś na ziemię kamyki. Kiedy zaczęłoby padać, obserwowałbyś bardzo dokładnie, co to było, co zrobiłeś i co było inne w sposobie upuszczania kamyków dzisiaj, niż w tym, w jaki sposób upuściłeś kamyki wczoraj, kiedy nie padało. Tym razem rzuciłem kamyki do góry w powietrze. Zróbmy to następnym razem, kiedy będę chciał deszcz. Podrzucę je trochę wyżej. Kiedy to nie zadziała, spróbuję czegoś innego. Magia zawsze była próbą kontrolowania natury. Jest to możliwe z czystego, materialnego punktu widzenia, że taka praktyka mogłaby zadziałać. Na przykład, rzuć wystarczającą ilość kamyków do góry, w wilgotne powietrze; spowoduje to pojawienie się wydarzeń konwekcyjnych a te wydarzenia mogłyby, tak jak skrzydła motyla, w niestabilnej sytuacji spowodować rozerwanie chmury deszczowej. Mogłoby się to zdarzyć. Myślę, że nie jest to tym, co naprawdę się dzieje. Ale jest to możliwość, ponieważ pogoda jest bardzo nieprzewidywalna, nieliniowa i chaotyczna w terminach modeli, o których aktualnie już mówiliśmy. Nie jest jasne, co umysł mógłby zrobić aby wpłynąć na to wszystko. Ale istnieje tu kolejna możliwość, która jest całkiem inna. Nie chodzi tu wcale o nic do kontrolowania przez szamana. Chodzi tu o świadomość szamana w byciu pogodą. Staje się pogodą. Staje się chmurą. Staje się świadomy chmury. Zaczyna swój taniec, kiedy deszcz ma już nadejść. On nie może pomóc sobie. On staje się pogodą. Teraz nadchodzi deszcz. Dla zwykłej osoby, która to obserwuje, wygląda, że on sprowadził deszcz. Ale on nie sprowadził deszczu. On jest deszczem. Jak mógł sprowadzić coś, czym już jest? Tu jest ta różnica. To naprawdę jest to, w co szaman wchodzi. Szaman jest wrażliwy na to, gdzie i kiedy Wielki Duch się porusza. Szaman wykorzystuje to. Szaman nigdy nie próbuje kontrolować Wielkiego Ducha. Szaman jest całkowicie częścią Wielkiego Ducha. Tak więc wszystko, co szaman robi, to poddanie się dla Wielkiego Ducha, pozwolenie mu na wejście i stanie się świadomym. Ich natura nie jest obietnicą wyniku, takiego, jak deszcz. Ich naturą jest bycie świadomym. Żaden z szamanów, z którymi kiedykolwiek pracowałem, nie próbował mi powiedzieć, że oni potrafią kontrolować. Nawet w leczeniu, czekają aby zobaczyć, czy Duch wejdzie w nich. Oni stają się świadomi całości, postaci.

PYTANIE – Stajesz się uczestnikiem w naturze. Jesteś jakby przewodem dla niej ale nie jesteś procesem samym w sobie. W prawdziwym szamańskim leczeniu czasami czekasz dni, tygodnie lub miesiące i patrzysz czy Duch wejdzie i mówisz: tak, to jest w porządku. Prawdziwy szaman nie zobaczy każdego. Prawdziwy szaman nie może obiecać niczego, zgadzając się intensywnie pomagać, w tym, co chce zrobić natura.

FREAD ALAN WOLF – To naprawdę jest duchowa praktyka. Jest to naturalna praktyka. Zachodnia medycyna jest dużo bardziej magiczna, wścibska i potężniej skonstruowana niż był kiedykolwiek szamanizm lub kiedykolwiek zamierzał być. To jest z powodu złożoności umysłu zachodnich osób. Kiedy oni by po raz pierwszy zobaczyli te praktyki, mogliby przypuszczać, że szaman robił coś aby to się wydarzyło. To jest naturalny wniosek. Magik, który ma przedstawienie na scenie, wykonuje to na wprost naszych oczu i my wszyscy jesteśmy zachwyceni. Wiemy, że magik kontroluje wszystko, co dzieje się na scenie. Założenie jest takie, że szaman jest taki, jak magik. Sami magicy nie wiedzą wiele o praktyce szamana, ponieważ jedyną rzeczą, na której się znają, jest praktyka manipulacji. Przypuszczają, że każdy, kto robi to, czego domagają się szamani aby robić, musi manipulować i dlatego jest oszustem, takim jak oni.

PYTANIE – Istnieje interesujący fenomen. Rdzenni mieszkańcy mają zdolność do dostrajania się do różnych obiektów w ich otoczeniu. Na przykład mogą dostroić się do konkretnej rośliny leczniczej w celu znalezienia jej. Czy ten fenomen jest ci znajomy?

FRED ALAN WOLF – Oni stają się świadomi rośliny, która jest nimi. Świadomość rośliny i osoby nie jest rozdzielona. Pole prawdopodobieństwa jest jedno. My, z drugiej strony, przyjęliśmy pozycję manipulowania naturą. Zachodnia kultura jest naprawdę magiczna. To jest techno – magia. Jest dużo bardziej magiczna niż szamanizm. Spójrz na wirtualną rzeczywistość. W przeciągu dni, tygodni, miesięcy ludzie będą zdolni do chodzenia w rzeczywistości, która nie jest fizycznie prawdziwa i będą mięć doświadczenie jej rzeczywistości. To się już dzieje.

PYTANIE – Jest coś jeszcze, o co chciałbym się zapytać. Chciałbym w skrócie przejść nad kwestią pojawień się UFO. Jak dwoje ludzi może być w tym samym miejscu, w tym samym czasie i jedna osoba widzi UFO a druga nie? Czy taki fenomen jest prawdziwy i jak w tym przedstawia się idea subiektywnej i obiektywnej rzeczywistości.

FRED ALAN WOLF – To dobre pytanie. Nie ma łatwej odpowiedzi. Łatwa odpowiedź byłaby taka, że są obiekty prawdziwe i nieprawdziwe; i prawdziwe obiekty są prawdziwe i każdy może je zobaczyć a nieprawdziwe obiekty są często imaginacją i tylko jedna osoba może je zobaczyć. Nawet jeśli by przypuszczano, że to jest poprawna odpowiedź, wcale tak nie jest. Kiedy podchodzimy do tego całego pola umysłu i materii, odnajdujemy dziwne wydarzenia, które nie mogą być łatwo wyjaśnione a Ufologia jest tylko jedną z nich. Kolejną jest zdolność ludzi, aby sprawiać umysłem, że pojawiają się obiekty. Nazywane są tulpas. Tybetańczycy praktykowali tworzenie tulpas dla więcej, niż jednej osoby. Jest to umysłowy obiekt, który tworzą w umyśle poprzez głęboką medytację. Możesz siąść i medytować ze mną i mimo, że nie wiesz, nad czym medytuję, zobaczysz rzecz, którą ja widzę. Więc pojawia się to, co nazywane jest obiektywną rzeczywistością. Jeśli oboje widzimy obiekt i zgadzamy się z tym, co widzimy, to jest to prawdziwe, niezależnie od tego, czy jest to fizycznie prawdziwe, stałe i ma masę. To nie jest ważne. Jeśli jest to obiektywnie prawdziwe, to możemy oboje wyczuć jego obecność w zwyczajny sposób. Kiedy dochodzi do takich rzeczy, jak UFO lub latające talerze lub tajemnicze obiekty, jak pojawiająca się Dziewica Maryja, nie ma łatwej odpowiedzi. Jest wiele odpowiedzi, dla których te rzeczy się dzieją. Jeśli chciałeś mnie spytać, co się dzieje, mógłbym powiedzieć, że umysły jednostek, które widzą te rzeczy, koniecznie są połączone w jakiejś formie. I one to doświadczają. I są inne umysły, które nie zobaczą ich w ogóle. Może to być odniesione do częstotliwości, wibracji, koloru lub punktu widzenia. Istnieje liczba fizycznych czynników, które mogłyby być w to zaangażowane, ale mimo to, wydają się być one bardziej zaangażowane z umysłem niż z obiektem. To jest na granicy. To jest coś zawierające wszystko. To istnieje pomiędzy cząstką subiektywną a obiektywną. To jest w formie tworzenia. Dlaczego jest to tak szeroko rozpowszechnione i dlaczego tak wielu ludzi ma takie obserwacje i dlaczego zaufani naukowcy, jak John Mack, stanowczo sądzą, że ludzie mają obiektywne doświadczenia tych spotkań. To jest ciągle tajemnicą dla wielu ludzi. To jest fenomen, który jest stosunkowo nowy. Może być tak, że kiedy wchodzimy do wirtualnej rzeczywistości i studiujemy ją jako produkowaną przez technologię, możemy lepiej zrozumieć, jak wyglądają rzeczy. Na przykład są obrazy stereogramowe (trójwymiarowe), na które możesz patrzyć. Jest to pole kropek i wzorów. Kiedy zmieniasz sposób patrzenia, nagle obiekty wyskakują przed tobą. To może być coś takiego. Mogę zobaczyć przedmiot naprzeciwko mnie, wyskakujący w stereogramie. Patrzysz na tę samą rzec, na którą ja patrzę i nic nie widzisz. Używam moich oczu i mózgu w inny sposób, niż ty. Może być tak, że UFO jest związane z efektem stereogramu. Jeśli dwóch lub więcej obserwatorów poprzez trening lub związek, nauczyło się regulować sposób, w jaki oni patrzą na coś, to się pojawia; podczas gdy ktoś inny, kto nie wie, jak to robić, nic nie widzi.

PYTANIE – Mistycy zawsze nawiązują do jedności wszystkich rzeczy, do sieci, która przechodzi przez wszystko. Czy istnieje jakaś podstawa do tej kwestii z perspektywy fizyki kwantowej? Jakie są podobieństwa pod tym względem pomiędzy nowymi naukowcami i poglądem mistyków.

FRED ALAN WOLF – Kluczem do szamana jest wibracja. Szaman mógłby powiedzieć: „Wszystko jest wibracją. Wibracja jest fundamentem całości wszystkiego”. Fizycy kwantowi mogliby powiedzieć: „Wszystko jest kwantową funkcją fali, wibrującym polem możliwości”. Szaman i fizyk widzą tą samą rzeczywistość z innej perspektywy. Dla fizyka kwantowego, raz, kiedy mamy wibrację, mamy fale. Kiedy mamy fale, mamy różne długości fali i różne częstotliwości. Kiedy to mamy, możemy formować pakiety fal. Możemy tworzyć obiekty. Możemy kształtować ograniczenia. Możemy formować limity. Możemy mieć fizyczność. Dla szamana, w momencie, kiedy masz wibrację, nasz rezonans, masz uleczenie, masz zdolność do dostrajania się, posiadasz rozpoznanie, wzór.

PYTANIE – Czy możesz wyjaśnić z punktu widzenia nowej fizyki, jak niektóre z szamańskich fenomenów są możliwe? Czy udało ci się znaleźć odpowiedzi, które mogłyby wytłumaczyć zmianę kształtu lub doświadczenia bycia poza ciałem?

FRED ALAN WOLF – Powiedzenie, że rozwiązałem problem tego, co ci ludzie robią, byłoby pójściem dużo dalej, niż to rozumiem. Nie sądzę aby to całkowicie się udało. Mogłem mieć przeczucie lub pomysły na temat tego, co się dzieje, ale nie sądzę abym odkrył, o co tu chodzi. Kiedy stworzyłem dziewięć założeń, to było najbliżej, jak tylko mogłem podejść, robiąc z nich naukę. I to było bardzo słabe. Nie są to wcale solidnie koncepcje. Jest bardzo trudno zaszufladkować szamana w zachodnio naukowym trybie. Są pewne rzeczy, które jednak pojawiają się, jak uniwersalność wibracji, zdolność wpływu poprzez świadomość i zmiana rzeczy za pomocą świadomości. Pojęci rezonansu w praktyce leczniczej było bardzo kluczową ideą, która miała dla mnie sens. Szaman nie leczy pacjenta poprzez wiedzę, gdzie jest pacjent i próbę wejścia w pacjenta aby poczuć wibrację. Szaman leczy pacjenta poprzez sprawienie aby pacjent się poddał, pozwalając mu odejść od wzorców, które trzymają choroby w ciele osoby. Szaman wie ze swojego treningu, jaka jest uzdrawiająca wibracja w jego własnym ciele. Więc szamani próbują skłonić osobę do uwolnienia niektórych aspektów ich samych, które pozwolą im rozbrzmiewać razem z szamanem. Szaman nie próbuje rozbrzmiewać w wibracyjnym wzorze lub częstotliwości osoby, którą leczy, ale próbuje nauczyć tę osobę wibrować na tym samym co on. Jeśli dwie rzeczy mają inną częstotliwość, wtedy nie mogą być w harmonii. To jest tylko wtedy, kiedy schodzą na tę samą częstotliwość. Wtedy harmonia pojawia się i transfer może mieć miejsce. To również tłumaczy rzeczy, o których mówią szamani. Szamani są bardzo wrażliwi na atak. Większość ludzi tak nie uważa. Myślą, że oni są potężni, ale to nieprawda. Kiedy zaczniesz zmieniać się w szamana i wibrować z szamanem, wtedy ty i szaman jesteście jednym. To oznacza, że on jest bardzo wrażliwy na atak. On też otwiera się na ciebie. Jeśli zechcesz popchnąć szamana, wtedy wywołasz złą atmosferę i szaman odbierze to. Zwykle wiedzą, jak sobie z tym radzić, ale nie zawsze. Nie pamiętam wszystkich dziewięciu hipotez. Ogólnie mógłbym powiedzieć, że odniosłem minimalny sukces w wyczuciu jedności wibracji, jako kluczowego pojęcia lub kluczowego pomysłu, który wydawał się tłumaczyć wiele z tego, co robią szamani. Były jeszcze inne aspekty, np. o naturze czasu, których nauczyłem się od szamanów, którzy byli uświadomieni. Ja uważałem za rzec oczywistą, że oni mogli podróżować w czasie i iść wprzód lub wstecz w czasie i rozmawiać ze zmarłymi duchami. Jakkolwiek, nie mam pojęcia, czy jest wiele w fizyce kwantowej, co by mogło sobie z tym poradzić. Patrząc na ostatnie nowiny fizyki kwantowej, pojęcie rzeczy z przyszłości, wpływające na rzeczy teraźniejsze, jest w dużym stopniu częścią nowych sposobów myślenia o fizyce kwantowej. Więc jest nawet więcej powiązanych możliwości w tym względzie.

PYTANIE – Czy uważasz, że nowi fizycy, będąc nastawionymi przeciwnie do fizyki Newtona, wydają się poruszać w kierunku, który jest bardziej kompatybilny z mistycznym poglądem świata?

FRED ALAN WOLF – Ja tak myślę i wielu ludzi też tak myśli. Ale jest duża liczba osób, która tak nie uważa. Oni myślą, że to jest tylko przeciwstawny punkt widzenia. Na przykład, Ken Wilber, który jest bardzo znanym filozofem, myśli, że fizyka kwantowa jest ślepą uliczką, tak samo jak mistycznie myślenie i doświadczenie i nie prowadzi do niczego nowego. On myśli, że to nie idzie w parze z mistycznym doświadczaniem. Także wielu materialistów, którzy uważają, że fizyka kwantowa może być jeszcze rozumianym fenomenem, wierzą, że nie powinna ona być używana jako podstawa do mistycznego doświadczenia. Nie wierzą, że jest to prawdziwe.

PYTANIE – Jeśli czegoś nie widzisz, nie możesz tego udowodnić. Nie jest to prawdziwe. To jest bardzo ograniczony sposób patrzenia na rzeczywistość. Porozmawiajmy np. o dźwięku…

FRED ALAN WOLF – Dźwięk jest bardzo ważny, ponieważ w gruncie rzeczy wprawia materię w wibrację. To poprzez dźwięk, uleczenie może mieć miejsce. Fundamentalnie to jest to, czym jest leczenie.

PYTANIE – Kontynuuj proszę.

FRED ALAN WOLF – Materiał w ruchu jest dźwiękiem. Kiedy coś porusza się wibrująco, możemy usłyszeć dźwięk. Kiedy my tworzymy dźwięk za pomocą naszych głosów, wprawiamy cząsteczki powietrza w ruch we współbrzmieniu z naszymi strunami głosowymi. Kiedy moje struny głosowe wibrują i twoje bębenki w uszach wibrują są we współbrzmieniu. Gdybym obserwował twój bębenek ucha a ty byś obserwował moje struny głosowe, zrozumiałbyś, że jest to zdumiewające. To jest taniec wzorców, który trwa. Jeśli nie słuchasz, ten wzorzec jest prawdopodobnie zmieniony. Możesz zmienić to, jak coś słyszysz, poprzez to, co robisz ze swoim aparatem słuchowym, poprzez to, co zamierzasz i twoją wolę. Kiedy słyszysz, to nie jest wcale to samo, co zostało powiedziane lub być może dodajesz coś z mózgu i umysłu do tego, co zostało powiedziane a to później sprawia, że słyszysz rzeczy, które również nie zostały powiedziane. Jest tu wiele czynników. Wibracja, dźwięk są bardzo podstawowe. W terminach zwykłego doświadczania, dźwięk jest podstawą. Oczywiście gabala i starożytne duchowe praktyki, takie jak mantry Om, są w gruncie rzeczy oparte na dźwięku. To jest środek, poprzez który występuje duchowe oświecenie lub dostrojenie.

PYTANIE – Co na temat doświadczeń bycia poza ciałem lub doświadczeń, gdzie wchodzisz w inne rzeczywistości? Znam pewne osoby, które miały doznania sugerujące, że jest, gdzieś tam, coś więcej. Ja miałem takie doznania, tak tylko dla przykładu, gdzie postrzegałem ciemne energie, które się ciągnęły za mną. Zwykły człowiek z Zachodu mógłby uznać to za iluzję. Co myślisz na ten temat?

FRED ALAN WOLF – Przypuszczenie albo związek tego, co się tobie dzieje, jest iluzją pochodzącą z zachodniej kultury, która mówi, że istnieje podział: Umysł jest imaginacją a prawdziwe jest to, co fizyczne. Co próbuję powiedzieć to jest to, że jakiekolwiek doświadczenie, które masz, jest prawdziwe. Dzisiaj nowoczesne praktyki na polu psychologii lub psychiatrii wkraczają w ten świat „jakby był prawdziwy”. Lepszym sposobem na powiedzenie tego jest „wejście w ten świat jako rzeczywistość”. To jest zdrowy sposób rozpatrywania tego fenomenu. Nie założysz, że nie jest to prawdziwe, tylko dlatego, że jedna osoba coś widzi a druga nie. „Co to jest rzeczywistość” musi być przemianowane aby to wziąć do tego rozważania. Tak, alternatywne rzeczywistości są prawdziwe i mogą być one jak stereogramy, kiedy inna osoba widzi tylko płaski obraz. Kiedy zmieniasz sposób patrzenia, trójwymiarowe obiekty pojawiają się. Dopóki nie powiesz osobie, jak na to patrzeć, nikt inny nie może tego zobaczyć, tylko ty. Może być to coś takiego. Błędem by było powiedzieć, że tak nie jest. One są tam. Czy powinieneś koncentrować się na nich, czy ktoś powinien czy nie zmienić umysł kogoś aby się koncentrował, to jest całkiem inne pytanie. Kiedy zaczniesz postrzegać na wyższym poziomie, wyprujesz stałość świata i siebie. To jest to, za co można uważać schizofrenię. Typ schizoidalny, oddzielenie. Rozwijasz linę, z której jesteś stworzony i patrzysz na poszczególne nitki. Mógłbyś mieć takie doświadczenie, kiedy coś zmieniło ciebie i upoważniło cię lub prawdopodobnie zmusiło abyś coś rozebrał, ponieważ kierunek, w którym zmierzałeś był taki, że twoja nieświadomość mogłaby cię ostatecznie przerosnąć. Mogłoby się tobie zdarzyć coś ciemnego, chyba, że stałbyś się tego świadomym. Musiałeś coś z tym zrobić. Tak, stałeś się tego świadomy i to mogło cię w pewien sposób uratować. Kto wie?

PYTANIE – Aby postrzegać inne rzeczywistości, musimy w jakiś sposób zmienić naszą świadomość. Musimy się dostroić do innych rzeczywistości.

FRED ALAN WOLF – To nie jest zawsze w twojej kontroli, żeby to zrobić. Byłoby wspaniale, jeślibyś potrafił. Nie wiem, jak to zrobić poprzez kontrolę. Wierzę, że są pewne rzeczy, które mogę zrobić aby to wzmocnić, ale nie mogę tego kontrolować. Na przykład jedną taką rzeczą, jaką możesz zrobić, jest wziąć narkotyk, jak LSD. To całkowicie przekształci twój umysł. Kolejną rzeczą, którą mógłbyś zrobić jest wyizolowanie się od otoczenia na długie okresy czasu poprzez brak snu, poprzez bycie w samotności, bycie w lesie, bycie w ekstremalnym zimnie, bycie bez jedzenia, co jest typową szamańską praktyką rdzennych Amerykanów, jak wizyjne zadanie. Jest parę sposobów zrobienia tego.

źródło: http://ayahuasca.ec/index.php?/artykuly/nauka/dusza-i-fizyka-kwantowa-wywiad-z-dr-fred-alan-wolf.html

7 Komentarzy

Internet rzeczy. Planeta więzienie 2025

Internet rzeczy jest projektem wielkich korporacji (cisco, microsoft, IBM, Intel itd.) oraz rządów (w tym wypadku głównymi graczami jest Europa, USA i Korea Płd.). Projekt ten ma za zadanie doprowadzenie do sytuacji, w której wszystkie produkowane przedmioty na świecie będą miały swój indywidualny radiowy numer rejestracyjny RFID (Radio Frequency Identification). W ten sposób każdy produkt, będzie monitorowany od powstania aż do jego “śmierci” (czy to na wysypisku śmieci czy w recyklingu). Historia, lokacja geograficzna, stan, możliwości itd. produktu będą dostępne w internecie dla użytkowników na całym świecie, poprzez sieć czytników radiowych.

Tak więc wszystko będzie posiadać swój kod zapisany na czipie RFID. Pończochy, cegły, jedzenie, samochody, żarówki, komputery, kluczyki wszystko będzie spozycjnowane na mapie świata poprzez GPS i inne technologie, a poprzez internetowe przeglądarki typu “google” będziemy mogli poszukiwać przedmiotów tak jak teraz poszukujemy informacji.

Czipy RFID dzielą się na 2 główne kategorie: pasywne i aktywne. Pasywne są wzbudzane/rezonują gdy znajdują się w polu czytnika. Aktywne natomiast posiadają własne źródła energii (baterie lub systemy zbierające energię z otoczenia).

Ale przeczytajmy co na ten temat mówią sami twórcy w dokumencie “Internet of Things — Plan akcji dla Europy 2009” oraz “Appendix F: Internet rzeczy. Technologia”:
“Rozwój Internetu jest procesem ciągłym: zaledwie dwadzieścia pięć lat temu była to sieć połączonych około tysiąca komputerów. Od tego czasu sieć ekspandowała łącząc miliardy ludzi za pośrednictwem komputerów i urządzeń przenośnych. Jednym z głównych kolejnych kroków w rozwoju jest stopniowa ewolucja sieci połączonych komputerów, do sieci powiązanych ze sobą realnych obiektów, od książek począwszy, poprzez samochody, urządzenia elektryczne na żywności skończywszy. Obiekty te będą posiadać własne adresy protokołu internetowego, wpisując się w skomplikowane systemy i czujniki do uzyskiwania informacji z otoczenia (np. produkty spożywcze, które w łańcuchu dostaw rejestrują temperaturę) lub używanie czujników do interakcji z otoczeniem (np. Zawory klimatyzacji, które reagują na obecność ludzi)…Zakres zastosowań IOT(ang. Internet of things, pl. Internet rzeczy) ma możliwość przyczynić się do rozwiązania dzisiejszych problemów społecznych: systemy monitorowania zdrowia, pomogą sprostać wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa; podłączenie drzew pomoże zwalczyć wylesianie; podłączenie samochodów przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu i poprawi ich recykling, ograniczając tym samym emisję dwutlenku węgla. To połączenie obiektów fizycznych ma wzmocnić głęboki wpływ jaki mają sieci łączności na społeczeństwo, stopniowo prowadząc do prawdziwej zmiany sposobów postępowania.”

Technologia RFID (identyfikacji radiowej w internecie rzeczy) przypomina elektroniczne kody kreskowe, które czytnik RFID może wykryć nawet jeśli nie są one widoczne gołym okiem. Niektórymi czytnikami RFID można zidentyfikować wiele obiektów jednocześnie. Niektóre nadajniki/czipy RFID posiadają architekturę zabezpieczeń wymagającą od osoby obsługującej, wprowadzenia kodu aby zdekodować informację. RFID mają różne rozmiary, zapotrzebowanie na moc, częstotliwości pracy, ilość pamięci wielokrotnego zapisu i inteligentne oprogramowanie; zasięg waha się od kilku cm do kilkuset metrów; większe urządzenia posiadające wewnętrzne źródło zasilania zwykle działają na większe odległości. Mniejsze urządzenia, które nie mają wewnętrznego źródła zasilania (RF inżynierowie mówią, że są wybudzane przez działanie czytnika) zwykle działają na krótszych odległościach.

„Systemy zbierania Energii (działające w czipach RFID) wychwytują małe, ale nadające się do użycia ilości energii z otoczenia. Obecna technologia zbierania energii (ang. Energy Harvesting) koncentruje się na przypadkowych zmianach temperatury, dźwiękach otoczenia i drganiach. W odróżnieniu od pasywnych urządzeń RFID, które po prostu wzbudzają się, gdy są sczytywane, przetwornik zbierania energii elektrycznej produkuje elektryczność, która napędza mikrokontroler, czujnik, lub interfejs sieciowy w całości lub w części.”

Możliwe pola wykorzystania:
Biometria: System może identyfikować osoby w zakresie bezpieczeństwa oraz innych celów. Identyfikacja w połączeniu z bazami danych osób może łączyć się z informacjami o osobistej geolokalizacji, umożliwiając powstanie Internetu Ludzi. Biometria pozwala na technologiczne rozpoznawanie ludzi i innych istot żywych. Połączone przedmioty codziennego użytku powinny rozpoznawać autoryzowanych użytkowników za pomocą linii papilarnych, głosu, skanowania tęczówki lub innych technologii biometrycznych.”

Rozpoznawanie obrazów: może ewoluować w kierunku zachowania charakterystyki rzeczy, a nie tylko ich tożsamości. W niektórych przypadkach, widzenie maszynowe może być całkowicie wystarczające do określenia, co jest w IOT, eliminując potrzebę nadajników RFID.

Sieci czujników: nie muszą być podłączone do Internetu, często znajdując się w odległych miejscach, pojazdach i budynkach, które nie mają połączenia z Internetem. Smart Dust (inteligentny pył) to termin, który niektórzy używają do wyrażenia wizji małych, bezprzewodowo połączonych czujników; ostatnio, inni używają tego terminu dla określenia jednej z kilku technologii, które są powszechnie dostępne dla twórców systemu, począwszy od oznaczania radiowo paczki gum do żucia do paczki papierosów.

Teleobecność i regulowana autonomia: Osoby mogą korzystać na odległość z informacji zebranych przez obiekt i mogą kontrolować działania odległych obiektów. W miarę potrzeb odległe obiekty mogą się różnić, pod względem funkcji, będąc pod kontrolą użytkownika bądź kontrolą lokalnych maszyny.

Wszechobecne Pozycjonowanie (ang. Ubiquitous positioning): opisuje technologie lokalizacji obiektów, które mogą znajdować się w dowolnym miejscu, w pomieszczeniach i miejscach pod ziemią, gdzie sygnały satelitarne mogą być niedostępne lub nieodpowiednie.

Zbieranie znaków życia: dźwięków i obrazów, tras przemieszczania się i innych interfejsów użytkownika. Obecne aplikacje obejmują opiekę zdrowotną, ale osobiste czarne skrzynki mogą mieć znaczenie w treningu sportowym czy wspieraniu bezpieczeństwa pracy, przechowywaniu osobistych wspomnień dla celów wydajności na internetowych portalach społecznościowych („blogi zapisujące życie”). Wspólny zestaw technologii może mieć zastosowanie dla monitorowania osób i rzeczy.

“Chociaż IOT pomoże w rozwiązywaniu niektórych problemów, to z pewnością zapoczątkuje własny zestaw wyzwań, mających bezpośredni wpływ na niektórych obywateli. Na przykład, niektóre aplikacje mogą być ściśle powiązane z infrastrukturą krytyczną, taką jak zasilanie, podczas gdy inne mogą zbierać informacje związane z indywidualnym miejscem pobytu.”

“…wykorzystanie IOT wpłynie na zmianę sposobu postrzegania prywatności. Dowodem na to są ostatnie ewolucje ICT, takie jak telefony komórkowe oraz wirtualne sieci społeczne, popularne zwłaszcza wśród młodszych pokoleń.”

“Strategia wdrożenia.
Wykorzystanie technologii RFID w łańcuchu dostaw już się rozpoczęło, a wykorzystanie na poziomie towarów może rozpocząć się już w 2010 roku. Wdrożenie czytników RFID do telefonów komórkowych może rozpocząć się wkrótce, dając możliwość interakcji drogą elektroniczną z przedmiotami codziennego użytku. Wszechobecne technologie pozycjonowania, w tym dokładne pozycjonowanie wewnątrz budynków mogą być dostępne w 2017 roku. Synergia pomiędzy pozycjonowaniem i łącznością z Internetem może wymusić stworzenie niezbędnych rozwiązań, zwłaszcza w sferze kradzieży rzeczy osobistych, które mogą być zlokalizowane, kontrolowane i monitorowane na odległość. Po 2020 r., może pojawić się inteligentne oprogramowanie, które analizuje duże zbiory danych z podłączonych przedmiotów codziennego użytku, analizując te dane przy użyciu procesów, które przypominają ludzkie rozumowanie.”

„Strategia wdrożenia, wizja:
2007-2009—Duże sieci sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych przyjmują palety RFID oraz opakowania RFID dla przyspieszenia działania łańcucha dostaw.
2010—Duże sieci sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych rozpoczynają wdrożenie RFID na pojedynczych produktach aby wesprzeć samoobsługowe kasy; służby zdrowia, duże organizacje i agencje rządowe przyjmują RFID do śledzenia poszczególnych dokumentów
2011-2013—Użytkownicy końcowi przyjmują telefony komórkowe zawierające czytniki RFID, które skanują obiekty użytku codziennego i dostarczają informacji na temat cen, dostępności, pochodzenia, składników, sposobu zastosowania, serwisu gwarancyjnego oraz innych atrybutów.
2011-2016—Pojazdy stopniowo inkorporują bezprzewodowe systemy diagnostyczne i prognostyczne, jednocześnie poprawiając niezawodność. Eliminuje to koszty produkcji przewodów, zmniejszenie kosztów utrzymania, a także umożliwienie świadczenia nowych funkcji za pośrednictwem aktualizacji oprogramowania.
2017—Skutecznie, wszechobecne technologie pozycjonowania pojawiają się w Stanach Zjednoczonych, początkowo do pomocy służbom ratunkowym w poszukiwaniu ludzi posiadających telefony komórkowe, nawet w pomieszczeniach zamkniętych.
2018-2019—Producenci coraz częściej dostarczają produkty z gwarancją zabezpieczenia przed utratą lub kradzieżą. Takie produkty wyposażone są w odbiorniki dla wszechobecnych technologii pozycjonowania, jak również łączności bezprzewodowej z Internetem.
2020—W ciągu ostatnich dziesięciu lat przesunięcia widma aukcji stopniowo wyklarował się przekształcony plan częstotliwości. Wszystkie telefony komórkowe są teraz szerokopasmowe. Komórkowe częstotliwości wykorzystujące wąskopasmową łączność (typ, który zrewolucjonizował łączność osobistą w latach 2000-2005) zostały w dużej części przejęte na wsparcie komunikacji człowiek-obiekt/rzecz.
2020-2025—Okres innowacji, wzrostu, możliwości, a następuje zakłóceń, w którym użytkownicy i dostawcy znajdują metody wdrażania synergii pomiędzy rzeczami codziennego użytku i rozwijają się również szkodliwe rozwiązania. Na przykład, organizacje mogą tworzyć ad hoc sieci sensorów zbierając dane z różnych połączonych urządzeń. Sieci te mogą w sumie zrobić więcej dobrego niż złego, pomimo znacznych szkód, które pojawiają się, gdy osoby nieuprawnione wykorzystują takie sieci dla celów  przestępczych i szpiegowskich.”

Internet sam w sobie jest potężnym wynalazkiem, pozwalającym na masową komunikację, naukę, biznes itd. Jednak powstanie systemu, który monitoruje wszystkie typy sygnałów i aktywności maszyn, ludzi, zwierząt, przedmiotów etc. w realnym świecie jest pomysłem wykraczającym daleko poza ramy jakiegokolwiek totalitaryzmu. Nawet tacy despoci jak Hitler, Stalin czy Mao nie mieli możliwości śledzenia wszystkich i wszystkiego w czasie rzeczywistym. Taki system wszech obecny, wszechwiedzący, operujący w świecie materialnym za pomocą maszyn jest zabawą w Boga.
Tu podobnie jak w raporcie NBIC naukowcy naruszają wszelkie normy zachowania prywatności.
Nie ma tu miejsca na wolność czy obecność poza systemem. Wszystko i wszyscy będą częścią globalnego systemu nerwowego, pod kontrolą samo obierających się techników. To jest HiperTotalitarzm!

Poniżej prezentujemy wywiad z Aaronem Russo, który opowiada min o planach wprowadzenia implantacyjnych czipów, wszczepianych wszystkim obywatelom świata. LINK DO WYWIADU.

Zapraszamy również do obejrzenia filmu Alexa Jonesa „Endgame„, o spisku globalnej elity.
Spisek ma na celu ustanowienie „Nowego Porządku Świata”. Plan polega na eliminacji 90% populacji Ziemi i totalnej kontroli pozostałej resztki niewolników. FILM

Czytaj dalej: NBIC. Wizja świata w 2025 roku.

źródło: http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/internet_rzeczy_planeta,p430904561

5 Komentarzy

2025- Globalny rząd. Raport NIC i ISS.

Polityka

Globalne Zarządzanie 2025: W punkcie krytycznym” jest projektem stworzonym przez NIC (National Intelligence Council) oraz ISS (EU Institute of Security Studies). Dokument opisuje problematykę obecnej sytuacji na świecie w kontekście utworzenia światowego rządu. Pobierz dokument PDF

Ponieważ jak trafnie zauważył Zbigniew Brzezinski większość obywateli zaczyna rozumieć kierunek w jakim zmierza świat, więc politycy zmienili retorykę. Teraz “globalny rząd” określany jest mianem “globalnego zarządzania”, i w takim charakterze należy czytać ten dokument. Podobny zabieg ma miejsce z “globalnym ociepleniem”, które teraz przechszczono na “zmiany klimatyczne”(tak jak by było coś anormalnego w zmieniającej się pogodzie).

(Wstęp) Globalne Zarządzanie 2025 (Global Governance 2025) jest wynikiem zintegrowanego procesu, konsultacji z przedstawicielami rządów, jak również biznesu, nauki, organizacji pozarządowych, zespołów analitycznych, przedstawicieli mediów z Brazylii, Chin, Indii, Japonii, Rosji, Południowej Afryki, rejonu Zatoki Perskiej (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Różnorodność uwag i spostrzeżeń, które zostały uwzględnione w tekście, świadczy zarówno o bogactwie dyskusji i trudności pogodzenia różnych interesów i stanowisk w trakcie reformy globalnego zarządzania.
…Wielu ekspertów, przyczyniło się do sukcesu tego projektu i do wysokiej jakości tego sprawozdania. Rada Atlantycka Stanów Zjednoczonych oraz Transatlantic Network Policy były partnerem wspierającym projekt. (Wstęp)

Projekt Globalne Zarządzanie 2025 rozpatruje 4 możliwe scenariusze ewolucji świata, w kontekście utworzenia rządu światowego. Oto one:

“Scenariusz I: Ledwie na powierzchni. W tym scenariuszu, który jest najbardziej prawdopodobny w ciągu najbliższych kilku lat, żaden kryzys nie będzie na tyle silny, aby zagrozić międzynarodowemu systemowi, mimo jego powolnej ekspansji. Kryzysy są rozwiązywane ad hoc, a instytucje tworzone w celu uniknięcia najgroźniejszych z ich aspektów są tworzone tymczasowo. Oficjalne instytucje pozostają w dużej mierze nie zreformowane a państwa zachodnie prawdopodobnie muszą wziąć na na siebie nieproporcjonalnie dużą część „globalnego zarządzania” w czasie gdy kraje rozwijające się będą zapobiegać problemom wewnętrznym. Przyszłość ta nie jest trwała w dłuższej perspektywie, gdyż zakłada, że kryzys okaże się nie do opanowania do takiego stopnia, że zagrozi systemowi międzynarodowemu.”

3-4.” Ta dekada została otwarta przez ataki na wieże w Nowym Jorku i Pentagon, wprowadzając międzynarodowy terroryzm na pierwszy plan międzynarodowej agendy. Niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania i stosowania broni niekonwencjonalnej stało się nowym problemem. Operacje pokojowe rozwinęły się, i obejmują zwiększenie zasięgu działań o zwalczanie przyczyn konfliktu…

…powolne wychodzenie z niedawnego kryzysu gospodarczego podkreśliło znaczenie krajów rozwijających się, zwłaszcza Chin w ponownym ożywieniu światowej gospodarki, pozostawiając wiele krajów zachodnich w tyle.

… Biotechnologie i nanotechnologie przynoszą wiele możliwości zarówno dla postępu, na przykład w służbie zdrowia, jak i niespotykane ryzyko, jeśli byłyby wykorzystane do celów przestępczych.Modyfikacja genetyczna stawia poważne kwestie etyczne nawet wtedy, gdy osiągnięcia naukowe mogą mieć kluczowe znaczenie dla społeczeństw zmagających się z problemami ograniczonych zasobów tj. żywności i starzeniem się społeczeństwa.”

„Scenariusz II: Fragmentacja potężnych państw i regionów, próbujących odciąć się od  zewnętrznych zagrożeń. Azja buduje regionalny ład, aby być ekonomicznie samowystarczalną. Globalna komunikacja gwarantuje utrzymanie konceptu globalizacji, który znacznie spowalnia. Europa zwraca swoją uwagę do wewnątrz, zmagając się z rosnącym niezadowoleniem oraz spadkiem poziomu życia. USA może być w lepszej sytuacji, ale prawdopodobnie nadal będzie się zmagać z podobnymi zagadnieniami, zwłaszcza jeśli jej problemy fiskalne pozostają nierozwiązane.”

„12. Pytanie czy, kiedy, i na jakich warunkach międzynarodowa społeczność lub międzynarodowe instytucje będą mogły, postawić wyzwanie i przejąć władzę krajów narodowych w ich wewnętrznym stanowieniu.”

„Scenariusz III: Koncert Europy. Zgodnie z tym scenariuszem, poważne zagrożenia dla międzynarodowego systemu, mogą się objawić w formie katastrofy ekologicznej lub konfliktów – które wzmacniają współpracę w zakresie rozwiązywania globalnych problemów. Zasadnicze reformy międzynarodowego systemu stają się możliwe. Chociaż ten scenariusz ma mniejsze szanse na zaistnienie niż dwa poprzednie, byłby on najlepszy w długim okresie. USA współdzieli władzę z Chinami i Indiami a UE przejmuje większą rolę na świecie. Stabilny koncert może wystąpić również stopniowo w dłuższym okresie, w którym gospodarcze luki zaczną się kurczyć i dochód per capita zacznie być porównywalny na całym świecie. ”

„24. Hybrydowe przedsiębiorstwa, partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) stają się ważną cechą globalnej innowacyjności zarządzania, w szczególności w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Znaczenie PPP  będzie wzrastać, wraz ze zwiększeniem ilości udziałowców.

„…W dziedzinie zdrowia na świecie, połączone państwa i podmioty niepaństwowe spowodowały prawdziwą rewolucję wraz z wprowadzeniem inicjatyw prowadzących do powstania Globalnego Funduszu Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią i nowymi globalnymi systemami zarządzania, takimi jak UNAIDS, oraz udziałem organizacji pozarządowych. Fundacje filantropijne, takie jak te prowadzone przez Billa i Melindy Gates dokonali kluczowych kontrybucji w tym zakresie.

Być może jesteśmy świadkami zmiany, która nie jest geograficzna ale horyzontalna. Widzimy powstanie nowej światowej elity zarządzającej. Zmusza to do zastanowieniem się, co to oznacza dla przyszłości demokracji liberalnej”. Uczestnik badań z Południowej Afryki.”

„…PPP mogą także koncentrować się na realizacji szeroko zakrojonych programów ustanowionych na szczeblu wielostronnym. Przykładem jest ponad 300 partnerstw uruchomionych w wyniku Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w 2002 roku. Partnerstwa te mogą pomóc wypełnić lukę między globalnym zarządzaniem i tworzeniem zasad lokalnych i zaangażowaniem wielu zainteresowanych podmiotów z zewnątrz i wewnątrz poszczególnych krajów lub regionów…
…Patrząc w przyszłość, istnieją możliwości rozszerzenia współdziałania państwa i niepaństwowych podmiotów by zwiększyć wydajność PPP.”

„35. Nie istnieje obecnie żadne forum zajmujące się kompleksowo całym przekrojem społeczności naukowców, przemysłu i rządów mające na celu zmniejszenie ryzyka związanego z rewolucją biotechnologiczną. … Niewielu ekspertów uważa, że obecne instrumenty są wystarczające do zarządzania tymi wyzwaniami. Na przykład, bezpośrednie zmiany w DNA w procesach in-vitro są szeroko badane w celu usunięcia wadliwych genów, jednak dyskusje na temat przyszłych osiągnięć otwierają możliwość projektowania ludzi z unikalnymi zdolnościami fizycznymi, emocjonalnymi i poznawczymi.”

„Scenariusz IV: Reality Gaming: Konflikt wzmacnia kooperację. Scenariusz ten jest jednym z najmniej prawdopodobnych, ale nie można go wykluczyć. Międzynarodowy system staje się zagrożony z powodu problemów narodowych, w szczególności w krajach takich jak Chiny. Chiny tracą swoją wagę i światowa gospodarka wygasa. Presja narodowa krajów wzrasta wraz z wygasaniem możliwości realizacji aspiracji klasy średniej do „dobrego życia”. Napięcia wzrastają między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, ale również wśród niektórych krajów BRIC wraz ze wzrostem konkurencji w pozyskiwaniu zasobów oraz klientów. Takie podejrzenia i napięcia powodują, że reformy globalnych instytucji stają się niemożliwe; wysiłki budowy regionów, szczególnie w Azji, również stają się niemożliwe.”

“Zmiany klimatu”zwiększają presję środowiska uderzając w wiele z najbiedniejszych krajów. Eksperci uważają, że ryzyko z tym związane może prowadzić do wybuchu konfliktów zbrojnych w Afryce, Ameryce Południowej i Azji Środkowej oraz na Bliskim Wschodzie. Badania pokazują, że kraje sąsiadujące z państwami słabym lub upadającymi, same borykają się z wieloma problemami, i wrażliwe są na konflikty wewnętrzne lub na własny upadek (Etiopia, Bangladesz, Pakistan, Nigeria)*.
Taki scenariusz prawdopodobnie przerośnie międzynarodowe wysiłki w zarządzaniu konfliktem, biorąc pod uwagę trudne wyzwana z mniejszych krajów takich jak Sudan czy Somalia.
*Wszystkie te kraje wymienione są jako najbardziej niestabilne w pięciu dużych projektach oceny ryzyka.”

„68 Wzrastające kraje widzą swoją przyszłą przewagę w sektorze, w którym istnieje stosunkowo niewiele konkurencji. Indie i Chiny inwestują w biotechnologię …”

Rząd światowy powstaje. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Dokument tu przedstawiony nie rozpatruje czy on powstanie, tylko jak to może być urzeczywistnione.
Scenariusz 4 jest do pewnego stopnia zbieżny z publikacją Brytyjską „Globalne trendy strategiczne 2007-2035.”

źródło: http://www.prisonplanet.pl/polityka/2025_globalny_rzad,p1344853521

2 Komentarze

Rosyjskie odkrycia na temat DNA wyjaśniają paranormalne wydarzenia

Ezoteryczni i duchowi nauczyciele wiedzieli od wieków, że nasze ciało może być programowane przez język, słowa i myśli. Fakt ten został obecnie naukowo udowodniony i wyjaśniony.

Ludzkie DNA jest biologicznym internetem i to nadrzędnym w wielu aspektach w porównaniu z tym sztucznie stworzonym. Ostatnie rosyjskie odkrycia naukowe w sposób bezpośredni lub pośredni wyjaśniają fenomena, takie jak jasnowidzenie, intuicje, spontaniczne i zdalne akty uzdrawiania, samouzdrawianie, techniki afirmacyjne, niezwykłe światła/aury wokół ludzi (zwłaszcza duchowych mistrzów), wpływy umysłu na wzorce pogodowe i wiele, wiele więcej.
Na dodatek, istnieje ewidencja odnośnie zupełnie nowego typu medycyny, w której można wpływac na DNA i zmieniać jego program poprzez słowa i częstotliwości BEZ przycinania i zastępowania pojedynczych genów. Jedynie 10% naszego DNA używane bywa do budowy białek. A to właśnie ta część DNA jest przedmiotem zainteresowania zachodnich naukowców i jest ona badana i kategoryzowana. Pozostale 90% uważane jest za „śmietnik DNA”.

Jednakże rosyjscy naukowcy, przekonani, że Natura nie jest głupia, połączyli siły lingwistów i genetyków w ambitnym przedsięwzieciu przebadania tych 90% „śmietnika DNA”. Ich rezultaty, odkrycia i konkluzje są po prostu rewolucyjne!

Stosownie do tychże odkryć, nasze DNA jest nie tylko odpowiedzialne za konstrukcję naszego ciała, ale służy również jako baza przechowywania danych oraz komunikacji. Rosyjscy lingwiści odkryli, że kod genetyczny – a specjalnie owe ‘bezużyteczne 90%’ – podlega tym samym prawom, co wszystkie nasze ludzkie języki.
Aby dojść do takiego wniosku, porównywali oni reguły syntaksy ( sposobu w jaki słowa sa składane razem, aby formować frazy i zdania), semantyki (studium znaczenia w formach językowych) i podstawowych zasad gramatyki. Odkryli oni, że zasady (alkalia) naszego DNA oparte są na regularnej gramatyce i posiadają ustalone reguły, podobnie, jak nasze języki. Zatem, ludzkie języki nie pojawiły się przypadkowo, ale są odbiciem naszego wrodzonego DNA.

Rosyjski biofizyk i biolog molekularny dr Piotr Garjajew i jego koledzy – badali również wibracyjne zachowanie się DNA. W wielkim skrócie, założenie miało brzmieć: „żywe chromosomy funkcjonują podobnie jak holograficzne komputery, używając wrodzonego DNA promieniowania laserowego.” Oznacza to, że byli oni w stanie, np. modulować pewne wzorce częstotliwości ( takie, jak dźwięk) w formie podobnej do promienia laserowego, które wpływały na częstotliwości DNA a zatem i na samą informację genetyczną.

Jako, że podstawowa struktura par zasad DNA oraz języka ( jak wyjaśniono wyżej) – jest tą samą strukturą, nie ma potrzeby żadnego dekodowania DNA. Można po prostu używać słów i zdań ludzkiego języka! To również zostało eksperymentalnie dowiedzione!

Żyjąca substancja DNA ( w żywej tkance, a nie w probówce) będzie zawsze reagować na modulowane językiem promienie laserowe, a nawet na fale radiowe, jeśli użyte zostaną właściwe częstotliwości (np. dźwięk). To ostatecznie i naukowo wyjaśnia, dlaczego afirmacje, hipnoza itp. mogą wywierać taki silny efekt na ludzi i ich ciała. Jest to bowiem całkiem normalna i naturalna kwestia, że nasze DNA reaguje na język.

Podczas, gdy zachodni naukowcy wycinają pojedyncze kawałki DNA i wstawiają je w inne miejsca, Rosjanie entuzjastycznie stworzyli urządzenia, które wpływają na metabolizm komórkowy poprzez modulowane częstotliwości radiowe i świetlne, reperując w ten sposób zaistniałe uszkodzenia.

Udało im się nawet odkryć wzorce informacyjne szczególnego DNA i transmitować je do DNA innej komórki, re-programując tym samym komórkę do innego genu. Tak więc z powodzeniem transformowali oni np. embriony żaby w embriony salamandry, transmitując po prostu wzorce informacyjne DNA! W ten sposób całkowita informacja została transmitowana bez jakichkolwiek efektów ubocznych lub dysharmonii, które się wydarzaja przy cięciu i łączeniu pojedynczych genów DNA.

Reprezentuje to niewiarygodną, przeistaczającą świat rewolucję i sensację: poprzez stosowanie po prostu wibracji (częstotliwości dźwieku) i języka, zamiast archaicznych procedur cięcia i kombinowania!

Ten eksperyment wskazuje na ogromną potęgę genetyki falowej, która w sposób oczywisty ma większy wpływ na formowanie się organizmów, niż biochemiczne procesy sekwencji zasadowej.
Ezoteryczni i duchowi nauczyciele wiedzieli od wieków, że nasze ciało podlega programowaniu poprzez język, słowa i myśli. To zostało obecnie naukowo dowiedzione i wyjaśnione.

Oczywiście, sama częstotliwość musi być poprawna. I oto, dlaczego nie wszyscy odnoszą podobne sukcesy lub mogą dokonywać tego zawsze z tą samą siłą. Indywidualna osoba musi pracować nad procesami wewnętrznymi i swym rozwojem po to, aby ustabilizować świadomą komunikację z DNA.
Rosyjscy naukowcy pracują nad znalezieniem metody, która nie byłaby uzależniona od tych czynników, ale która mogłaby działać ZAWSZE, pod warunkiem, że użyje się poprawnej częstotliwości. Ale im wyżej rozwinięta bywa indywidualna świadomość, tym mniejszą ma ona potrzebę jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych: jest ona w stanie osiągnąć te same rezultaty sama przez się . Nauka w końcu przestanie wyśmiewać takie pomysły i potwierdzi oraz wyjaśni rezultaty. I na tym jeszcze się nie kończy.

Rosyjscy naukowcy odkryli również, że nasze DNA może powodować kłopotliwe wzorce w próżni, tworząc w ten sposob magnetyzowane tunele czaso-przestrzenne! Owe tunele sa mikroskopijnym ekwiwalentem tzw. ‘mostów Einstein’a-Rosen’a’ w bliskości czarnych dziur ( pozostawionych przez wypalone gwiazdy).

Są to tunelowe powiązania pomiędzy całkowicie różnymi lokalizacjami we wszechświecie, poprzez które informacja może być transmitowana z pominięciem czasu i przestrzeni. DNA przyciąga owe fragmenty informacji i przekazuje je do naszej świadomości. Ów proces hiper-komunikacji (telepatia, chanelling) jest najbardziej skuteczny w stanie relaksacji.

Stres, zmartwienia czy nad-aktywny intelekt – zapobiegają skutecznej hiper-komunikacji, albo też informacja będzie całkowicie zniekształcona i bezużyteczna. W naturze, hiper-komunikacja stosowana była z powodzeniem przez miliony lat. Zorganizowany przepływ życia u insektów dowodzi tego w dramatyczny sposób. Współczesny człowiek zna ją jedynie na bardziej subtelnym poziomie, jako „intuicję”. Ale może on, również, odzyskać jej użytek w pełni.

Jako przykład wzięty z natury, kiedy ‘królowa-matka” mrówek jest odseparowana od swej kolonii, pozostałe mrówki-robotnice będą ochoczo kontynuować budowle, zgodnie z planem. Jednakże, kiedy królowa zostanie zabita, cała praca w kolonii ustaje. Żadna z mrówek nie będzie wiedzieć, co dalej robić. W sposób oczywisty, królowa transmituje „plany budowy” – nawet gdy znajduje się daleko – poprzez grupową świadomość, łączącą ja z jej poddanymi. Może ona być tak daleko, jak się jej podoba, jak długo jest żywa. (R.Sheldrake + pole morfogenetyczne).

Pośród ludzi, hiper-komunikacja jest najczęściej spotykana, kiedy ktoś nagle uzyskuje dostęp do informacji, która znajduje się poza zasięgiem wiedzy danej jednostki. Takowa hiper-komunikacja bywa wówczas doświadczana, jako ‘inspiracja’ lub ‘intuicja’ ( również w transie chanellingu). Włoski kompozytor Giuseppe Tartini, np. śnił pewnej nocy, iż diabel siedzial przy jego łóżku, grając na skrzypcach. Następnego ranka Tartini był w stanie spisać utwór dokładnie z pamięci. Nazwał go „sonatą z diabelskim trylem”.
Przez cale lata 42-letni pielęgniarz śnił o sytuacji, w której był on podłączony do pewnego rodzaju CD-ROM-u zawierającego pełnię wiedzy. Wiedza, która mogła zostać zweryfikowana – z wszelkich możliwych pól, była transmitowana w ten sposób do jego umysłu i był on w stanie przypomnieć ją sobie po obudzeniu. Był to tak ogromny napływ informacji, iż wydawało się , jakby cała encyklopedia bywała transmitowana w ciągu nocy. Większość faktów znajdowała się poza zasobem jego osobistej wiedzy i osiągała detale techniczne, o których wcześniej nie wiedział absolutnie nic. Kiedy zachodzi zjawisko hiper-komunikacji, można zaobserwować w DNA, jak również u ludzi, szereg supernaturalnych fenomenów.

Rosyjscy naukowcy naświetlali próbki DNA światłem laserowym. Na ekranie formował się typowy wykres falowy. Kiedy próbka DNA została usunięta, wykres falowy nie zniknął, pozostawał nadal na ekranie. Wiele kontrolowanych eksperymentów wykazywało, że ów wzorzec falowy pochodzi z próbki już usuniętej, której pole energii najwidoczniej pozostało utrwalone na dłużej. Ów efekt nazywa się obecnie ‘fantomowym efektem DNA’. Uważa się , że energia spoza czasu i przestrzeni ciągle przepływa poprzez zaktywizowany tunel czaso-przestrzenny ( wormhole), choć sama próbka została usunięta. Te uboczne efekty, najczęściej napotykane w hiper-komunikacji notowanej u ludzi, są niewyjaśnionymi dotąd polami w pobliżu osób, które je przejawiają.

Urządzenia elektroniczne, jak odtwarzacze CD i podobne – mogą zostać rozstrojone i zaprzestać funkcjonowania na całe godziny. Kiedy pole elektromagnetyczne powoli się ‘rozpłynie’, urządzenia te mogą funkcjonować ponownie w normalny sposób. Wielu ‘uzdrawiaczy’ i ‘psychików’ rozpoznaje ten efekt w swej pracy: im lepsza atmosfera i energia, tym bardziej frustrujące może się to okazać dla urządzeń nagrywających, jako że przestają one funkcjonować w dokładnym momencie rozpoczęcia takowej transmisji. Często, do następnego dnia wszystko wraca z powrotem do normy.
Może dla wielu osób będzie to upewnieniem, iż nie ma to nic wspólnego z ich technicznym brakiem uzdolnień; może to znaczyć natomiast, że mają oni zdolności w kierunku hiper-komunikacji.

W swej książce “Vernetzte Intelligenz”, Grażyna Fosar i Franz Bludorf wyjaśniają owe powiązania w sposób jasny i dokładny. Autorzy cytują również źródła, które sugerują, iż we wcześniejszym okresie rozwoju – ludzkość miała cechy bardzo podobne do zwierząt; była bardzo silnie połączona ze świadomością grupową, a zatem działała, jako grupa. Po to jednakże, aby móc rozwinąć i doświadczyć indywidualności – my, ludzie musieliśmy zapomnieć o hiper-komunikacji nieomal kompletnie.

Obecnie, jako że jesteśmy w miarę stabilni w naszej indywidualnej świadomości, jesteśmy w stanie tworzyć nową formę świadomosci grupowej – taką dosłownie, w której osiągamy akces do całości informacji poprzez nasze DNA, nie będąc jednocześnie zmuszanymi lub zdalnie kontrolowanymi odnośnie tego, co czynić z takową informacją. Wiemy obecnie, że w podobny sposób, jak my używamy internetu, nasze DNA może ładować swoje dane do sieci, może je otrzymywać z sieci i może też ustabilizować kontakt z innymi uczestnikami sieci. Zdalne uzdrawianie, telepatia czy ‘zdalne widzenie’ co do stanu innej osoby – mogą zatem być wyjaśnione. Niektóre zwierzęta wiedzą z góry, kiedy ich właściciele planują powrót do domu. To z kolei może na nowo interpretowane i wyjaśniane poprzez koncepty grupowej świadomosci i hiper-komunikacji.

Wszelka kolektywna świadomość nie może być rozsądnie użyta przez jakiś okres czasu, bez posiadania wyróżniającej ją indywidualności; inaczej powrócilibyśmy do prymitywnego instynktu stada, które bywa łatwo manipulowane. Hiper-komunikacja w nowym tysiącleciu oznacza więc coś zupełnie innego.

Naukowcy sądzą, że gdyby ludzie posiadający pełnię indywidualności byli w stanie odzyskać świadomość grupową, posiedli by oni nieomal boskie potęgi aby tworzyć, zmieniać i kształtowac rzeczy na Ziemi! I ludzkość kolektywnie zmierza ku właśnie takiej świadomości grupowej nowego rodzaju.
50% dzieci stanie się problemem, jak tylko zaczną one uczęszczać do szkoły, jako że system tworzy z nich jedną zbiorowość i domaga się jej dostosowania (ujednolicenia). Ale indywidualność dzisiejszej młodzieży jest tak silna, że odmawia ona tegoż dostosowania i opiera się uniformizacji, wyrażając swe opory na najróżniejsze sposoby.

Jednocześnie rodzi się coraz więcej jasnowidzących dzieci. Coś w tych dzieciach dąży coraz bardziej w kierunku grupowej świadomości nowego rodzaju i nie może zostać juz dłużej stłumione.

Z reguły, np. pogoda bywa raczej trudna, aby mogła wywrzeć na nią wpływ pojedyncza jednostka. Ale może mieć na nią wpływ grupowa świadomość ( nie jest to nic nowego dla tubylczych plemion). Na pogodę mają silny wpływ ziemskie częstotliwości rezonansowe (rezonans Schumanna). Ale te same częstotliwości są również produkowane w naszych mózgach i kiedy wielu ludzi synchronizuje swe myśli, lub kiedy pewne jednostki (duchowi mistrzowie, np.) skupiają swe myśli na podobieństwo promienia laserowego, wówczas wcale nas nie dziwi, że mogą oni mieć wpływ na pogodę.

Współczesna cywilizacja, która by rozwinęła świadomość grupową, nie posiadałaby ani żadnych problemów środowiskowych, ani też braku energii; bo gdyby miała użyc takich potęg umysłowych, jako zjednoczona cywilizacja, posiadłaby kontrolę energii swej własnej planety, jako naturalne następstwo rzeczy.

Kiedy większa liczba ludzi jednoczy się w jakimś wyższym celu – jak np. medytacje pokojowe – potencjalny gwałt również się rozpływa.

W sposób oczywisty, DNA jest również organicznym superprzewodnikiem, który jest w stanie działać przy normalnej temperaturze ciała, w przeciwieństwie do sztucznych superprzewodników, które wymagają nadzwyczaj niskich temperatur ( pomiedzy 200 i 140AoC) aby funkcjonować. W dodatku, wszystkie superprzewodniki są w stanie przechowywać światło, a zatem i informację. To w dalszym ciagu wyjaśnia, w jaki sposób DNA może magazynować informację.

Istnieje też inny fenomen powiązany z DNA i tunelami czaso-przestrzennymi. Normalnie, owe super-maleńkie tunele są wysoce niestabilne i utrzymywane są jedynie przez najmniejsze ułamki sekundy. W pewnych warunkach stabilne tunele czasoprzestrzenne mogą się organizować, co wówczas daje w efekcie wyraźne ‘domeny próżniowe’, w których np. grawitacja może zostać transformowana w elektryczność. Domeny próżniowe są promienistymi kulami zjonizowanego gazu, które zawierają zauważalne ilości energii. Istnieją pewne regiony w Rosji, gdzie takie świetliste kule pojawiają się bardzo często.
W następstwie zamieszania (wywołanego nowymi odkryciami) Rosjanie rozpoczęli masywne programy badawcze, prowadzące ostatecznie do niektórych z wyżej wspomnianych odkryć. Wielu ludzi zna domeny próżniowe, jako świetliste kule na niebie. Zainteresowani przyglądają się im w zaciekawieniu i zapytują się , czym też one są.
Pomyślalem raz sobie: “ Halo, wy tam w gorze. Jeśli jesteście UFO, to uformujcie trójkąt”. I nagle owe kule światła zaczęły poruszać się w kształcie trójkata. Lub tez wystrzelaly poprzez niebo, jak krążki hokejowe na lodzie; osiągaly przyśpieszenie od zero do szalonych prędkosci, ślizgajac się bezgłosnie po niebie. Czlowiek pozostaje z otwartymi ustami ze zdumienia, jak wielu to czyni, sądząc ze są to UFO. Przyjazne, oczywiście, skoro formują trójkaty jedynie po to, by nas zadowolić.

Obecnie zas Rosjanie odkryli – w regionach, gdzie domeny próżniowe pojawiają się dosyć często – że czasami fruwają one, jako kule światła od ziemi ku niebu i że owe kule mogą być sterowane myślą. Od tego czasu odkryto, że domeny próżniowe emanują fale o niskiej częstotliwości, które są również produkowane przez nasze mózgi i z powodu tego podobieństwa fal – są one w stanie reagować na nasze myśli. Podbiegać do takiej kuli znajdujacej się na ziemi może nie być najlepszym pomysłem, ponieważ owe kule światła mogą zawierać niezmierzone ilości energii i są zdolne do zmutowania naszych genow.
Wielu duchowych mistrzów również produkuje takie widzialne kule lub kolumny światła w głębokiej medytacji, lub w czasie prac z energią, do daje w efekcie zdecydowanie przyjemne odczucie i nie powoduje żadnej szkody. W sposób oczywisty, jest to również uzależnione od pewnej wewnętrznej harmonii, jakości oraz źródła owych domen próżniowych. Istnieją niektórzy z takich duchowych nauczycieli, jak np. młody Anglik Ananda, u którego nic się nie dostrzega w pierwszym rzędzie, ale kiedy próbuje się mu zrobić zdjecie, podczas gdy siedzi on i przemawia, albo też medytuje w stanie hiper-komunikacji, to otrzymuje się jedynie zdjęcie białej chmury na krześle.

W pewnych projektach mających na celu uzdrawianie Ziemi, podobne efekty świetlne pojawiają się na fotografiach. Mówiąc prosto, ten fenomen wiąże się z siłami grawitacji i anty-grawitacji, które są coraz to bardziej stabilnymi formami tuneli czaso-przestrzennych i przejawiają formy hiper-komunikacji z energiami spoza naszej struktury przestrzenno-czasowej. Wcześniejsze generacje, które doświadczały takiej hiper-komunikacji i widzialnych domen próżniowych, były przekonane, ze anioły pojawiały się przed nimi; I my nie możemy być zbyt pewni do jakich form świadomości możemy mieć dostęp, kiedy używamy hiper-komunikacji.
Nie posiadając naukowego dowodu na ich faktyczne istnienie, ludzie posiadający takowe doświadczenia NIE cierpią na halucynacje. Zrobiliśmy po prostu kolejny gigantyczny krok w kierunku zrozumienia naszej rzeczywistości. Oficjalna nauka zna również anomalie grawitacyjne na Ziemi, które przyczyniają się do powstawania domen próżniowych. Ostatnio anomalie grawitacyjne odkryto w Rocca di Papa, na południu Rzymu.

Tłumaczenie: Kruk

źródło: http://nowaswiadomosc.mixxt.pl/networks/blog/post.gosiasob:5

http://www.fosar-bludorf.com/index.htm

http://www.rexresearch.com/gajarev/gajarev.htm

11 Komentarzy

Kulty cargo czyli jak Jahwe latał metalowym pojazdem

cargo

Od jakiegoś czasu w kręgach alternatywnych narasta nowy ruch uświadomionych o New World Order. Wydaje się, że to dobrze bo każda przebudzona owca z iluzji jest na wage złota na tej planecie. Jest jednak pewne ale … Owe przebudzone owce szukają ratunku tylko w jednej księdze zwanej Biblia. Opierają swoją wiare tylko na jednym źródle informacji, wszystko inne nazywając dezinformacją. Nie pozostaje nic innego tylko pogratulować inteligencji inaczej. Owe osoby mają nowe guru w postaci Chrisa Whita, „youtubowego” paterza za którym wiernie podąża stado owiec. Ten pasterz niszczy swoimi słowami wszystko co nie zgadza się z jedynie słuszną świetą księgą.

https://projektasymetria.wordpress.com/2011/01/27/chris-white-tajemniczy-kaznodziej/

Kulty Cargo to wierzenia powstałe podczas drugiej wojny światowej na wyspach południowego pacyfiku. Amerykańskie samoloty zrzucały towary (cargo) żywnościowe dla okolicznych mieszkańców. Po zakończeniu wojny zaprzestano zrzutów. Miejscowi mieszkańcy którzy przed amerykanami  nigdy na oczy nie widzieli samolotów zaczeli budować je ze słomy, stworzyli specyficzne rytuały oraz modlitwy do samolotów czekając aż Bogowie powrócą z towarami.

cargo

W latach 1519 – 1524 Herman Cortes i jego stosunkowo  mały 500 – osobowy oddział żołnierzy podbija wielkie imperium Azteków. Cortez został wpuszczony do stolicy która liczyła wtedy 300 tyś mieszkańców i była największym miastem na świecie.  Aztekowie wierzli, że Cortes to powrót ich Boga Quetzalcoatla dlatego, że  podróżował on w srebnej zbroi na koniu który nie był wtedy znany w Ameryce Południowej. Dodać trzeba, że Aztekowie mieli spisane proroctwa o powrocie ich Boga Quetzalcoatla gdyby nie ich wiara w te proroctwa Cortes nie zdobyłby ich imperium, przynajmniej nie za pierwszym razem.

Wyobraźmy sobie przez chwile, że jesteśmy troche jak Aztekowie żyjemy na pewnej planecie która jest położona w wielkim kosmosie. I tak jak Cortes miał flote która przebyła ocean a której nie mieli Aztekowie, tak ktoś może mieć „flote” która podróżuje w przestrzeni kosmicznej a której my na naszej planecie nie mamy (przynajmniej oficjalnie).

Fragmet z Księgi Ezechiela (Stary Testament) cytuje po angielsku bo tylko takim tłumaczeniem dysponuje:

Ezechiel opisuje jak objawił się Jahwe:

„And I looked, and behold, a whirlwind came out of the north, a great cloud, and a fire flashed, causing a brightness about it, and out of the midst of it gleamed something like a pale yellow metal”.

Jeszcze raz: „a pale yellow metal” . Ezechiel opisuje pojazd Jahwe zrobiony z jasnego (bladego) żółtego metalu (coś co wyglądało dla niego jak metal). Dalej opisuje humanoidalne postacie które wyszły z pojazdu, miały skrzydła, rece i nogi a twarze ludzko – zwierzęce. Zupełnie jak na Babilońskich rzeźbach i płaskorzeźbach, oczywiście najcenniejsze z nich zostały wywiezione z Bagdadu przez amerykanów i już ich pewnie nie zobaczymy. Jak widać „wszechmocny Jahwe” musi używać metalowego pojazdu do poruszania się. Ezechiel opisuje też dzwięki tego pojazdu tak jakby miał jakiś napęd. Cholernie ograniczony musiał być ten Jahwe jak stosował maszyne do poruszania się. Ciasne umysły teologów powymyślały tyle nonsensownych interpretacji Ksiegi Ezechiela, że nawet nie bede tu ich przytaczał.

Na pewnym alternatywnym forum internetowym znalazłem taki oto wpis:

„Każdy new age`wski nurt jest z gruntu fałszywy i można go określic  jako atak aniołów upadku i demonów (dusz potępionych) które im są podporządkowane. To sa  ostatnie chwile (proszę zrozumiec to symbolicznie ) takiej aktywności świata demonicznego i  jemu podporządkowanej masonerii . Dlatego widac frontalny  ich atak w mediach i kulturze obrazów elektronicznego przetwarzania. Niestety czas oczyszczania skończy się dla ludzi tragicznie – 2/3 ludzkości zginie (Nostradamus, Akita, Fatima,La Salette, Quito i wiele innych oredzi) dla Polski jest szansa  jesli wybierzemy Chrystusa na Króla Polski (ON SAM TEGO OD NAS OCZKUJE) Niesty na przeszkodzie jest episkopat Polski mocno już poddany wpływom masońskim (choc po śmierci Życińskiego może przyjśc pewne opamiętanie). druga przeszkoda to Polski ateistyczny rząd, udajacy swoje wyznanie – to taka gra wobec katolickiego elektoratu. Czy zdązymy przed końcem czasów, katastrof i oczyszczania ludzkości? Jeśli nie to zapowiadane jest, że zginie nas 80% czyli zostanie jakieś 8 mln – wtedy z całą pewnością dkonamy intronizacj. Czy zawsze Polak musi byc mądry po fakcie???

Teraz wypełzną wszelkiej masci ateiści i będą wyśmiewac się z prawd jakie wyżej… to też dowów  na kolejne przeszkody. Apostazja  zaczyna przypominac efekt kuli śniegowej. Wszystko może zmienic modlitwa szczególnie św. Różaniec!!!!”

Zostawie to bez komentarza. powiem tylko – ludzie zacznijcie wreszcie do cholery mysleć !!! bo widać, że wasi „Bogowie” myślą niestety za was. Wierzcie w ich proroctwa a skończycie jak Aztekowie.

Christian art, Christian art, Madonna, UFO detail

Christian art, Christian art, baptism of Jesus Christ by UFO

21 Komentarzy

Syjonizm Rothschildów

Autor: David Icke, tłumaczenie: Redimix dla davidicke.pl

Ale aby zrozumieć kryzys finansowy, 9/11 i tak wiele więcej spraw, trzeba o nim wciąż mówić. Gdy rozpoczynamy nowy rok, pośród wciąż wzbierającej tyranii, ważną sprawą jest by wszyscy o tym wiedzieli.

Pisałem i mówiłem szeroko o planach rozwijających się za rozwijającym się kryzysem finansowym i ujawnię tutaj koordynującą siłę,lub przynajmniej główną, stojącą za tą agendą i tak wieloma innymi sprawami, nie wyłączając 9/11

Większość poszukiwaczy konspiracji albo nie zdaje sobie sprawy z fundamentalnego znaczenia tej sieci albo jest zbyt przerażona by to zrobić. Chrzanić to.

Jest to szeroko znane jako Syjonizm, lub, jak to nazywam bardziej dokładnie, jak sugeruję …Syjonizm Rothschildów. Dodaję „Rothschildów” by wciąż podkreślać prawdziwych twórców Syjonizmu i jego kontrolerów po dziś dzień [patrzcie książka Human Race Get Off Your Knees].

Później wytłumaczę powiązania z wzbierającą globalną katastrofą ekonomiczną, ale najpierw potrzebne jest pewne tło by umieścić to wszystko w należytym kontekście który trzeba wpierw zobaczyć.

Spytajcie większość ludzi o Syjonizm i powiedzą „to Żydzi”, ale podczas gdy jest to wrażenie które polityczna sieć i media Rothschildów bardzo skutecznie „sprzedały” jako „pospolitą wiedzę”, nie jest to prawdą. Reprezentuje on jedynie ich mniejszość jak również wielu innych którzy nie są żydowskiego pochodzenia.

 

Syjonizm Rothschildów w swym publicznym wyrazie jest ideologia polityczną opartą na ojczyźnie dla narodu żydowskiego w Palestynie i wierzeniu, że Żydzi są „wybraną rasą” Boga z danym im od Boga prawem do „ziemi obiecanej” Izraela [historycznie jest to nonsens jak ukazałem to w moich książkach].

Wierzą również, że prawdziwe granice Izraela muszą obejmować to co teraz stanowi Izrael nie wyłączając Gazy i Zachodniego Brzegu plus Liban, Irak, Syrię, Egipt i Jordan, lub jak to ujmuje Genesis „od wybrzeży Egiptu do Eufratu”.

Taki jest publiczny wyraz Syjonizmu ale w swym wewnętrznym jądrze jest to tajne stowarzyszenie stworzone i kontrolowane przez Dom Rothschildów.

Postarali się by sprzedać kłamstwo „Syjonizm oznacza wszystkich żydowskich ludzi” tak by mogli potępiać jako „antysemitę” i „rasistę” każdego kto obnaża prawdę o Syjonizmie Rothschildów i jego agentach w rządach, bankowości, biznesie, mediach, wojskowości, etc.

Dlatego większość badaczy nie wchodzi w to nawet jeśli są wystarczająco świadomi by wiedzieć, że powinni. By odkryć i ujawnić to co się dzieje na świecie potrzebujemy wszystkich „zwojów” – mózgu, kręgosłupa, jaj – potrzebujemy tego jak nigdy wcześniej.

O tak, i musimy dodać świadomość jeśli chcemy zrozumieć jak głęboko poza rzeczywistość naszych pięciu zmysłów sięga ta królicza nora.

Rasizm jest ostateczną formą ignorancji w tym sensie, że utożsamia ‚”Ciebie” z ciałem zamiast ze Świadomością – Jaźnią która ożywia ciało i doświadcza poprzez nie. To jak osądzanie człowieka po jego kombinezonie kosmicznym zamiast po osobie wewnątrz niego.

Tak więc rasiści są niedorzeczni, niedojrzali i głupi ale w żaden sposób groźba zaszufladkowania mnie jako rasistę nie powstrzyma mnie przed ujawnianiem tego co musi zostać ujawnione jeśli System Kontroli ma upaść [już tego ze mną próbowali i zawiedli].

Najbardziej ekstremalnymi rasistami na świecie są w końcu Rothschildowscy Syjoniści. Izrael jest w każdym calu państwem Apartheidu tak jak Afryka Południowa i Ameryka.

 

I nie rozumiem przez to jedynie zła które jest wywierane na Palestyńczykach z minuty na minutę, z dnia na dzień ale nadzwyczajne rasistowskie podziały wewnątrz żydowskiego społeczeństwa gdzie na przykład czarni żydzi z Etiopii są traktowani jako coś niewiele więcej niż zwykłe szkodniki [a sami wszystkim wokół zarzucają antysemityzm czy nazizm przy najmniejszej nawet krytyce ich działań – przypis tłumacza].

Przejdźmy więc poza tę wyrachowaną zasłonę dymną i twierdzenie, że wyzywanie Syjonizmu Rothschildów i horrorów Izraela oznacza, że jesteś antyżydowski i zamiast tego spójrzmy na proste fakty o których nie chcą byś je wiedział i uznawał za prawdziwe.

Po pierwsze nie musisz być Żydem by zostać Rothschildowskim Syjonistą jak powiedział to publicznie były wiceprezydent USA Joe Biden gdy lizał tyłki swoich panów w Tel Avivie [a ostatecznie tyłki jego panów w zamku Chateau Rothschild).

Jednym z najbardziej agresywnych Rothschildowskich Syjonistów są Chrześcijańscy Syjoniści w Stanach Zjednoczonych i gdzie indziej prowadzonych najgłośniej przez ich „duchowego” lidera, John C. Hagee. Pomyślcie o najgorszego rodzaju ekstremalnego wymachującego Biblią hipokryty i już wiecie kogo zaprosić na herbatkę.

Hagee jest założycielem i Narodowym Przewodniczącym organizacji Chrześcijan-Syjonistów, Christians United for Israel [Chrześcijanie Zjednoczeni dla Izraela], jest on regularnym gościem w Izraelu i spotkał się z każdym premierem od czasu początków Menachema.

 

Hagee – głos, ale z pewnością nie mózg Chrześcijańskich Syjonistów.
Duszpasterstwo Johna Hagee przekazało ponad $8.5 miliona by przenieść Żydów z byłego Związku Radzieckiego do Izraela, jest założycielem i Dyrektorem Wykonawczym wydarzenia zwanego „Noc dla Uhonorowania Izraela” [‚A Night to Honor Israel’] gdzie przysięgają solidarność pomiędzy Chrześcijanami i Państwem Izrael. 

Zobaczcie w tym exposé późniejszą historię z naglówkiem GOD-TV wymazuje wioskę izraelskich beduinów by sprowadzić „Drugie Przyjście” Jezusa [‚GOD-TV Erase Israeli Bedouin Village to Bring Jesus’ Second Coming’]  by docenić ekstremalny i bezlitosny sposób w który nieżydowscy Chrześcijańscy Syjoniści wspierają oficjalnych Syjonistów – Rothschildowskich Syjonistów.

W kontraście z nimi duża liczba Żydów nie jest Syjonistami, a niektórzy nawet zdecydowanie sprzeciwiają mu się i wspierają Palestyńczyków w ich bitwie o przetrwanie w natarciu ludobójstwa ze strony izraelskiego rządu i wojska finansowanych przez Stany Zjednoczone.

Żydzi organizują protesty i wzywają do bojkotu Izraela w odpowiedzi na plany Rotshchildowskich Syjonistów wobec Palestyńczyków a jednak, jak wielu ludzi którzy „pobierają” swoje informacje z mediów głównego nurtu wie o tym?

Jak wielu ludzi wie, jak przedstawia to zdjęcie, wielu religijnych Żydów odcina się od żądań Rotshchildowskich Syjonistów by USA zaatakowało Iran i mieli ciepłe spotkanie z irańskim prezydentem Ahmedinejadem by okazać mu swoje wsparcie? [Nie pomijamy tu jednak faktu istnienia islamskiej tyranii i ucisku w Iranie, ale to temat na inną okazję i na pewno go nie przemilczymy.]

Nikt kto otrzymuje swoje „wiadomości” z kontrolowanych przez Rotshchildowskich Syjonistów mediów głównego nurtu nie będzie o niczym z tego wiedział ponieważ idą one po jednej linii – Syjonizm oznacza wszystkich Żydów i koniec historii.

Ale każdy kto myśli, że to cała prawda powinie przeczytać artykuł autorstwa żydowskiego muzyka i pisarza Gilada Atzmona zatytułowany „Jak izraelscy przywódcy zabijają by pozyskać głosy swoich ludzi.”

Rothschildowie mają sieć organizacji, nie wyłączając B’nai B’rith i jego odgałęzień takich jak „Liga Przeciwko Zniesławieniu – Anti Defamation League (ADL) która pracuje z innymi kontrolowanymi przez Rothschildów grupami by atakować każdego kto zbliży się do prawdy na tyle by zobaczyć słonia w pokoju i ujawnić go wszystkim.

Atakują i podważają ich w każdy możliwy sposób by powstrzymać przed wyjściem na światło dzienne prostej i niszczycielskiej prawdy – tego, że Rotshchildowscy Syjoniści kontrolują media głównego nurtu; Hollywood i przemysł filmowy [mówienie o tym zakończyło karierę filmową Marlona Brando – przyp. tłumacza], jak również rządy, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, i co kluczowe w świetle aktualnych wydarzeń kontrolują oni również globalne finanse i handel.

 

Przeprowadzę was przez personel w administracji Obamy który „wyznaczył” on po swoje elekcji pod koniec 2008 by dać wam pojęcie o tym jak niewielu ludzi dyktuje swoja wolę innym poprzez wiele siatek Rothschildów.
Pamiętajcie, gdy będziemy przeglądali ich nazwiska, że tylko 1.7% populacji Stanów Zjednoczonych to Żydzi i, że znacząca ich liczba nie będzie Rothschildowskimi Syjonistami.

 

Obama „wyznaczył” Rahma Emanuela (Rothschildowskiego Syjonistę) jako jego Szefa Sztabu Białego Domu (nadzorcę). Emanuel, który służył w izraelskiej armii jest synem byłego aktywnego członka terrorystycznej organizacji Irgun która pomogła bombami w utorowaniu drogi dla egzystencji Izraela w 1948 roku i spowodowała, że około 800,000 Palestyńczyków uciekło ze swej ojczystej ziemi w przerażeniu. 

(Wielu Izraelczyków powiązanych z siatkami Rothschildów zostało wysłanych do Stanów Zjednoczonych po ustanowieniu Panstwa Izrael wyłącznie w celu spłodzenia dzieci które byłyby urodzonymi z obywatelstwem amerykańskim ludźmi by zinfiltrowały one później rząd USA w nadchodzących pokoleniach.)

Starszym Doradcą [nadzorcą] w Białym Domu Obamy jest David Axelrod (Rothschildowski Syjonista), bliski współpracownik Rahma Emanuela i jest człowiekiem który prowadził kampanię Obamy pod hasłem „Zmiana w którą możecie uwierzyć” przeciwko Hillary Clinton i Johnowi McCain.

Axelrod nadzoruje teraz słowa z ekranów teleprompterów doktórych Obama jest przyspawany nawet podczas najbardziej pośrednich oświadczeń. Axelrod tak jak i Emanuel jest produktem „politycznej” mafii Rotschildowskich Syjonistów którzy kontrolują Chicago gdzie Rahm Emanuel startuje teraz na burmistrza.

Jednym z głównych fundatorów i kontrolerów Obamy jest agent Rotschildowskich Syjonistów George Soros – multimiliarder, finansowy spekulant i manipulator krajów nie wyłączając byłego Związku Radzieckiego.

Obama „wyznaczył” cały strumień Rothschildowskich Syjonistycznych ‚doradców’ i ‚carów’  w obszarach różnorodnych zagadnień, nie wyłączając tutaj również niesławnego agenta Rotschildowskiego Syjonizmu Henry Kissingera i Cassa Sunsteina, ‚Administratora Biura Informacji i Regulacji Relacji Białego Domu’, który wezwał by wszystkie „teorie konspiracji”zostały albo zakazane albo opodatkowane.

To kolejny cel Rothschildów – by zakazać każdego poglądu lub badań które ujawniają agendę Rothschildów.

Sunstein (Rothschildowski Syjonista) mówi, że opinia iż ‚globalne ocieplenie’ jest zmanipulowanym oszustwem powinno być przykładem tego co powinno być zakazane lub opodatkowane (patrz bany na „teorie konspiracji”), i jak dobrze się stało, że Obama wyznaczył Carola Brownera (Rothschildowskiego Syjonistę) i Todda Sterna  (Rothschildowskiego Syjonisty) by objął przewodnictwo nad jego polityką ‚globalnego ocieplenia’/’zmiany klimatu’.

 

Rothschildowscy Syjoniści Browner i Stern – on message.
Tak jak i ekonomia … 

Kluczowe stanowisko ekonomiczne w Stanach Zjednoczonych to stanowisko głowy bądź przewodniczącego Rezerwy Federalnej, całkowicie prywatnego i kontrolowanego przez Rothschildów kartelu banków które szyderczo nazywają siebie ‚Centralnym Bankiem Ameryki’.

Narodowy bank centralny powinien odpowiadać przed ludźmi, w innym wypadku jest to tylko kolejny prywatny bank pożyczający rządowi ‚pieniądze’ które później populacja musi spłacić wraz z odsetkami [czysta lichwa].

To ostanie opisuje Rezerwę Federalną US która, jak głosi powiedzenie jest nie bardziej federalna niż kontrolowana przez Rotschildów Federal Express [firma kurierska]. ‚Fedy’ drukują pieniądze dosłownie za centy od dolara i wtedy ‚pożycza’ je rządowi na procent i dla zysku [gdy to samo zrobi przeciętny człowiek to trafi do więzienia za fałszerstwo i oszustwo w jednym – przyp. tłumacza].

Co za wspaniały przekręt jeśli uda ci się z nim ujść na sucho, no i – ponieważ sieci Rothschildów kontrolują media, rząd jaki również banki Rezerwy Federalnej – udało im się ujść z tym na sucho.

 

Możemy podjąć historię ‚Fedu’ wraz z wyznaczeniem Paula Adolpha Volckera na głowę Fedu podczas prezydentur Jimmiego Cartera i Ronalda Reagana (a w rzeczywistości rządów Georga Busha seniora).
Volcker był wiceprezydentem i dyrektorem planowania w kontrolowanym przez Rockefellerów (Rothschildów) Chase Manhattan Bank i opuścił Fed w 1987 by zostać przewodniczącym bankowej firmy inwestycyjnej w Nowym Jorku zwanej J. Rothschild, Wolfensohn & Co., prowadzonej przez Jamesa D. Wolfensohna (Rothschildowskiego Syjonisty), który później został prezydentem Banku Światowego. 

Następny w kolejce w Rezerwie Federalnej był ‚Mr Big’, Alan Greenspan (Rothschildowski Syjonista), praktykujący Satanista według tych którzy twierdzą, że uczęszczali z nim na rytuały.

Greenspan został ‚wyznaczony’ przez prezydenta Reagana (prezydenci nie ‚wyznaczają’ szefów Fedu, mówi się im tylko kto nimi będzie) i pozostał głową Fedu i poprzez to głową amerykańskiej polityki ekonomicznej przez wszystkie lata Clintona i większość Busha Juniora przed odejściem we wczesnym 2006-tym.

W tym samym czasie nadzorował systematyczny demontaż regulacji finansowych który pozwolił chciwym i skorumpowanym na dzikie przekręty w finansach, podczas gdy w tym samym czasie gwałtowny i niewypowiedziany duet Tony’ego Blaira i jego Kanclerza i późniejszego  następcy Gordona Browna robił to samo w Brytanii.

Greenspan otrzymał niekwestionowane wsparcie dla swojej polityki ze strony Sekretarza Skarbu Billa Clintona czyli Roberta E. Rubina (Rothschildowskiego Syjonisty), byłego współprzewodniczącego kontrolowanego przez Rotschildów banku Goldman Sachs i Larry’ego Summersa (Rothschildowskiego Syjonisty), byłego Głównego Ekonomisty w Banku Światowym.

Specjalnym Asystentem prezydenta Billa Clintona ds. Polityki Ekonomicznej w tym samym okresie i Starszy Ekonomista oraz Starszy Doradca w Radzie Doradców Ekonomicznych [Council of Economic Advisers] podczas rządów administracji Clintona był Peter Orszag (Rothschildowski Syjonista).

Kolejnym udzielającym poparcia dla deregulacji Greenspana był Timothy Geithner (Rothschildowski Syjonista), prezydent Banku Rezerwy Federalnej Nowego Jorku, najpotężniejszego w całym kartelu Rezerwy Federalnej.

Bez tej kolektywnej demolki finansowej kontroli i równowagi przez tę kabałę Rotschildowskich Syjonistów nie byłoby załamania finansowego we Wrześniu 2008 wraz jego [trwającymi do dzisiaj] konsekwencjami dla miliardów ludzi na całym świecie.

Ale, kiedy w parę miesięcy później Barack Obama został prezydentem USA kto był w ‚drużynie ekonomicznej’ którą on „wyznaczył” by ‚uprzątnąć ten bałagan’? Eeee, dokładnie ci sami ludzie którzy go stworzyli i wszystkiego dokonano z Białego Domu kontrolowanego przez Rahma Emanuela (Rothschildowskiego Syjonistę) i Davida Axelroda (Rothschildowskiego Syjonistę).

 

Geithner mówi: „Nie wiem gdzie się podziały pieniądze – kogo to obchodzi?”

Obama zrobił Timothy Geithnera (Rothschildowskiego Syjonistę) swoim Sekretarzem Skarbu – matka Obamy pracowała dla ojca Geithnera, Petera F. Geithnera (Rothschildowskiego Syjonisty), dyrektora programu dla Azji w Fundacji Forda w Nowym Jorku. 

Larry Summers (RothschildowskiSyjonista) został mianowany dyrektorem Narodowej Rady Ekonomicznej Białego Domu, a Adolph Volckerpartner biznesowy Rothschildów został mianowany Przewodniczącym Panelu Doradczego ds. Naprawy Ekonomii [Economic Recovery Advisory Board].

Gang który zdemolował miasto wrócił teraz do niego by zdemolować je nawet jeszcze bardziej, i nigdy nie zgadniecie … zdecydowali, że jedynym sposobem by uratować ekonomię rzuconą na kolana przez ich kolektywne działania i system bankowy który reprezentują jest, no cóż, z całą pewnością chyba nie… przekazanie bilionów pożyczonych od podatników dolarów do kontrolowanych przez Rotschildów banków i firm ubezpieczeniowych takich jak CitiGroup (sprowadzonego do katastrofy przez Rotschildowskiego Syjonistę Roberta E. Rubina, patrz wyżej), oraz J. P. Morgan, AIG i innych z długiej listy banków.

Nadzorującym te i inne wydatki amerykańskiego rządu był Dyrektor Budżetowy Obamy, wspomniany wcześniej Peter Orszag (Rothschildowski Syjonista) który blisko współpracował z Rahmem Emanuelem (Rothschildowskim Syjonistą) by wymusić Północnoamerykańską Umowę Wolnego Handlu [North American Free Trade Agreement (NAFTA)] która zgodnie z polityką Rotschildów zdewastowała amerykański przemysł.

 

Summers, Orszag i Geithner: chce ktoś kupić używany samochód?
Summers zrezygnował pod koniec 2010 roku i w czasie gdy to piszę zastępującymi go faworytami są Roger Altman (Rothschildowski Syjonista) i Gene Sperling (Rothschildowski Syjonista).
Peter Orszag był założycielem i szefem firmy ds. konsultacji ekonomicznych która doradzała Centralnemu Bankowi Irlandii w okresie przed jego bankructwem jak również doradzali Rosyjskiemu Ministrowi Finansów kiedy aktywa finansowe kraju zostały oddane Rotschildowskim Syjonistycznym oligarchom takim jak właściciel klubu piłkarskiego Chelsea Roman Abramovich którzy stali się dzięki temu natychmiastowymi miliarderami. 

Orszag zrezygnował jako Dyrektor Budżetowy w Lipcu tego roku [2011] gdy zrobił swoje ale to bez znaczenia, Obama oświadczył, że Jacob Lew (Rothschildowski Syjonistat), podsekretarz stanu Hillary Clinton przejmie i wznowi ten sam posterunek który trzymał pod Billem Clintonem.

Do czasu gdy brązowa substancja uderzyła w wiatrak z całą siłą we Wrześniu 2008-go, Alan Greenspan (Rothschildowski Syjonista) wystąpił z Fedu wcześniej przed krachem o którym wiedział, że nadchodzi. Ale raz jeszcze to nieważne. Został zastąpiony przez Bernarda Bernankego (Rothschildowskiego Syjonisty) który wydrukował nawet jeszcze więcej pieniędzy (na procent podatnika) by przekazać je swoim Rothschildowskim Syjonistycznym kumplom z Wall Street.

Tymczasem Sekretarz Skarbu Timothy Geithner (Rothschildowski Syjonista), który grał centralną rolę w przekazaniu bilionów dolarów publicznych pieniędzy bez żadnych haczyków swoim bankierskim współpracownikom zasięgając przy tym opinii prywatnej międzynarodowej „firmy prawniczej” Rothschildowskich Syjonistów zwanej Squire, Sanders & Dempsey czy amerykańskie stany mogłyby, tak jak niektóre z nich o to prosiły legalnie użyć pakietu pomocowego [bail-out money] lub tzw. TARP – Kryzysowego Pakietu Aktywów Finansowych [Troubled Asset Relief Program] – by wesprzeć weksle prawne ludzi próbujących ochronić swoje domy przed ich zajęciem przez „schładzane” finansowo banki. [jeśli zrobiłem jakieś błędy to przepraszam ale język finansów jest daleki od ludzkiego – przyp. tłumacza]

Posiadana prywatnie przez Rotschildowskich Syjonistów firma Squire, Sanders & Dempsey powiedziała ‚nie’ i tak Timothy Geithner (Rothschildowski Syjonista) stwierdził, że te pieniądze nie mogą zostać użyte by ochronić ludność która wykupiła banki przed zamknięciem i zatrzymaniem ich własności przez te same banki.

David Millstone, bardzo aktywny Rothschildowski Syjonista, partner w Squire, Sanders & Dempsey i regionalny przewodniczący komitetu relacji międzynarodowych Ligi Przeciwko Zniesławieniu. Jego firma mówi, że publiczne pieniądze mogą iść do banków Rotschildowskich Syjonistów ale nie do niewinnych ofiar tychże banków.

I gdy to wszystko miało miejsce, to były głowy głównych międzynarodowych instytucji finansowych z mocą by wywierać globalną politykę ekonomiczną:

Prezydentem Banku Światowego jest Robert Zoellick (Rothschildowski Syjonista), dużej rangi człowiek z administracji Busha Juniora i zagorzały zwolennik  najazdu na Irak na długo przed 9/11. Zoellick przejął władzę nad Bankiem Światowym z rąk zniesławionego Paula Wolfowitza (Rothschildowskiego Syjonisty), kolejnego dyrygenta inwazji na Irak jako Zastępca Sekretarza Obrony

 

Dyrektorem Zarządzającym Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) jest Dominique Strauss-Kahn (Rothschildowski Syjonista), francuski polityk który jak się oczekuje będzie kandydował by zastąpić prezydenta Nicolasa Sarkozy (Rothschildowskiego Syjonistę) podczas nastepnej elekcji.

Głową Europejskiego Banku Centralnego (ECB) jest Jean-Claude Trichet (Rothschildowski Syjonista), kolejny Francuz który przejął jeden z największych francuskich banków Crédit Lyonna po uniewinnieniu go w 2003 roku w procesie z powodu „finansowych nieprawidłowości.”

Czy ktoś może pomyśleć, biorąc pod uwagę te fakty, że Rothschildowie mogą kontrolować globalne finanse i, że mogliby, przynajmniej troszeczkę zaaranżować krach z 2008 i to co nastąpiło potem??

W samym sercu ‚bail outu’ Irlandii (spłacanie irlandzkich banków i elitarnych inwestorówj ak Rotschildowie przez naród irlandzki) siedział Jean-Claude Trichet (Rothschildowski Syjonista) w Europejskim Banku Centralnym i Dominique Strauss-Kahn (Rothschildowski Syjonista) w IMF – Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

I banki które spowodowały krach na który Rothschildowscy Syjoniści u władzy ‚odpowiadają’ ku ich własnej korzyści również są nieuchronnie kontrolowane, bezpośrednio lub ostatecznie przez Rothschildowskich Syjonistów.

Te nie wyłączają Goldman Sachs przewodzonego przez Lloyda Blankfeina (Rothschildowskiego Syjonistę) i stworzonego przez Rotschildowskich Syjonistów Marcusa Goldmana i Samuela Sachsa którzy przybyli, jak tak wielu z tych ludzi z rodzin które osiadły w Ameryce z kraju z którego nazwisko Rothschild pochodzi – Niemiec.

Mówiąc jeszcze dokładniej, wciąż i wciąż wypływa tutaj niemiecki region Bawarii – dom niesławnych Iluminatów Bawarskich Adama Weishaupta (który dziś mógłby zostać nazwany Rothschildowskim Syjonistą). Papież Ratzinger i Henry Kissinger to tylko dwa przykłady ‚urodzonych w Bawarii.’

Goldman Sachs było w fundamentalny sposób odpowiedzialne za krach w 2008, ale do tego czasu jego były Przewodniczący i Główny Oficer Wykonawczy Henry ‚Hank’ Paulson został zainstalowany jako Sekretarz Stanu USA by rozpocząć schładzania banków „bail out” dając Goldman Sachs ogromne zyski w ostatnich tygodniach rządów administracji Busha.

Goldman Sachs było również instrumentalne w załamaniu ekonomii w Grecji które rozpoczęło ‚euro panikę’ która później objęła Irlandię.

 

Te symetria zwie się Rothschildowskim Syjonizmem.
Pozszywali oni cały ten interes ponieważ sieć tajnych stowarzyszeń Rothschildowskich Syjonistów posiada swoich agentów w rządach, systemie bankowym, nie wyłączając instytucji takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy – IMF, i kontrolują również ogłaszanie ich aktywności poprzez posiadanie mediów głównego nurtu. 

W rezultacie, jeśli dzieje się to ekonomicznie i politycznie jest tak ponieważ Rothschildowie chcieli by działo się to w ten sposób – czy to w bankowości, giełdach akcji, rynkach towarowych, wycenie walutowej, cenie złota, itd..

Świat finansów jest dyktowany przez ‚zaufanie inwestorów’ a kto to kontroluje? Ci którzy mają władzę by kontrolować media, rząd, i oświadczenia finansowe banku centralnego i mają potrzebne zasoby finansowe by każdego dnia przemieszczać wkoło biliony. Innymi słowy Rothschildowie i ich sługusi.

koniec części 1

Autor: David Icke, tłumaczenie: Redimix dla davidicke.pl,

orginalny tekst: http://www.davidicke.com/articles/political-manipulation-mainmenu-72/42734-they-dare-not-speak-its-name-rothschild-zionism

8 Komentarzy