Archiwum dla Styczeń 2011

Bojkotujmy koncern Bayer

Poniższy teks pochodzi z portalu: http://www.stopcodex.pl/

Wiemy dlaczego wymierają pszczoły

Wyniki badań bezsprzecznie wykazują, że przyczyna masowego wymierania owadów jest związana z używaniem przez rolników bardzopopularnego środka ochrony roślin, produkowanego przez światowego giganta.
O poważnych problemach wynikających z masowego wymierania pszczół i trzmieli pisaliśmy już kilka miesięcy temu. Populacja tych owadów, niezwykle ważnych z punktu widzenia nie tylko pojedynczych ekosystemów, ale także całej planety, zmniejszyła się w niektórych regionach świata nawet o 96%!

Najpoważniejszą konsekwencją tego dziwnego zjawiska, jest ograniczenie zapylania kwiatów, a co za tym idzie – załamanie produkcji warzyw, owoców. Największe straty zaobserwowano w Stanach Zjednoczonych, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Polscy hodowcy informują, że populacje pszczół zmniejszyły się w zależności od regionu od 10 do nawet 100%. We wrześniu 2010 roku naukowcy ostrzegli, że jeśli populacja pszczół i trzmieli nadal będzie traciła na liczebności, ludzkości zostaną 4 lata – potem nastąpi globalna klęska głodu.
Za przyczynę tego niebywale niepokojącego zjawiska uważano śmiercionośne pasożyty lub grzyby, zgubny efekt działania sygnałów z telefonów komórkowych i wieży transmisyjnych, a nawet tajne eksperymenty nad bronią elektromagnetyczną amerykańskiej agencji HAARPA (High Frequency Active Auroral Research).

Jak donosi „The Independent”, problem znany jest już od wielu lat i został zbadany w jednym z najbardziej poważanych instytutów zajmujących się badaniami pszczół tj. US Department of Agriculture’s Bee Research Laboratory. Mimo, że pracownicy instytutu od ponad dwóch lat byli w posiadaniu kluczowych informacji do tej pory ich nie opublikowano! Dr Jeffrey Pettis, kierownik badań, powiedział reporterowi „The Independent”, że miał trudności w skompletowaniu materiałów do publikacji, a w chwili obecnej czeka na wyznaczenie daty składu numeru czasopisma, które zgodziło się je ujawnić.”

Dopiero gdy sprawą zajęły się inne, niezależne laboratoria sprawa wyszła na jaw. Kilka dni temu swoje wnioski przedstawił opinii publicznej francuski National Institute for Agricultural Research w Avignon. Praca została opublikowana na łamach pisma naukowego Environmental Microbiology i ujawnia najwyraźniej skrzętnie skrywaną tajemnicę.
Wyniki badań bezsprzecznie wykazują, że przyczyna masowego wymierania owadów jest związana z używaniem przez rolników bardzo popularnego środka ochrony roślin, produkowanego przez światowego giganta – firmę Bayer. Skuteczność insektycydu w walce ze szkodnikami upraw jest tak wysoka, że zapewnił producentowi sukces na całym świecie. Tylko w 2009 roku dochód ze sprzedaży środka wyniósł ponad 2,5 miliarda zł!

 

Czynnikiem aktywnym w badanym preparacie jest pochodna neonikotyny – imidakloprid, mający właściwości owadobójcze. Specyfik ten jest neurotoksyną, czyli oddziałuje na układ nerwowy owadów, powodując m.in. ich dezorientację, a ostatecznie śmierć. Stosowany jest powszechnie jako składnik zaprawy nasiennej, mający chronić rośliny uprawne przed szkodnikami.
Hodowcy już od lat 90. dzielili się spostrzeżeniami, że ich pszczoły wylatując w teren tracą orientację i nie potrafią wrócić do rodzimego ula. Częściej też zapadały na choroby i ich zdaniem właśnie insektycydy były temu winne. Jednak weterynarze i specjaliści od środków ochrony roślin bagatelizowali te doniesienia twierdząc, że żaden z dostępnych na rynku środków nie jest groźny dla pszczół i innych owadów zapylających.

Badania przeprowadzone przez naukowców z Francji dowodzą jednak, że imidakloprid jest głównym winowajcą masowego wymierania pszczół. Potwierdzają tym samym wnioski hodowców, że środek ten bardzo wolno rozkłada się w glebie przez co akumuluje się w tkankach roślinnych, w tym w nektarze i pyłku, z którymi owady mają bezpośredni kontakt.
Poza objawami neurologicznymi insektycyd powoduje również osłabienie odporności pszczół i trzmieli na choroby, zwłaszcza nosemozę, wywołaną pasożytem z gatunku Nosema apis. Do tej pory eksperci twierdzili, że śmiertelność pszczół jest bezpośrednio spowodowana pasożytem lub grzybem, którego silniejsze rozprzestrzenianie się wywołać miało epidemię wśród owadów. Teraz jednak okazało się, że choroba ma charakter wtórny.

Reprezentanci Bayera na łamach “The Independent” odrzucają oskarżenia o spowodowanie globalnej katastrofy ekologicznej. Twierdzą, że preparat został szczegółowo zbadany i nie jest szkodliwy dla pszczół, o ile stosowany jest zgodnie z zaleceniami na etykiecie. Ich zdaniem za wymieranie pszczół odpowiedzialna jest nosemoza.

Polski ekspert z Akademii Rolniczej w Lublinie prof. Władysław Huszcza, który również dopatruje się przyczyny niepokojącego zjawiska w działaniu insektycydów, tłumaczy, że badania nad szkodliwością tych środków nie były prowadzone we właściwy sposób.

„Obecnie ocena toksykologiczna pestycydów w nektarze i pyłku jest oparta na określeniu stężenia substancji czynnej w materiale pobranym bezpośrednio z rośliny. Pomijany jest fakt, że pszczoły w trakcie przerabiania nektaru na miód zagęszczają surowiec około 10-krotnie, a wytwarzając miód wielokrotnie pobierają porcje przerabianego nektaru, nie spożywając go w całości. Mają styczność z dużą ilością substancji toksycznej zawartej w poszczególnych porcjach przerabianego surowca. Dlatego stwierdzenie szkodliwej substancji w stężeniu niższym od powodującego efekt toksyczności nie świadczy, że jest to stężenie bezpieczne dla życia i rozwoju pszczół – tłumaczył naukowiec w rozmowie z Polską Agencja Prasową we wrześniu 2010 roku.

Dr Julian Little z Bayer CropScience UK, który nie zapoznał się jeszcze z wynikami badań, uciął krótko dyskusję: “Jestem przekonany, że Dr Pettis w warunkach laboratoryjnych zaobserwował bardzo ciekawe zjawiska, jednak w rzeczywistości, gdy skupimy się na tym istotne, czyli tym co dzieje się w środowisku, nic takiego nie może mieć miejsca. Pszczoły są bardzo, bardzo ważnymi owadami dla Bayer CropScience i zdajemy sobie sprawę z ich wagi.” – tę wypowiedź cytuje “The Independent”;

http://odkrywcy.pl/kat,111406,title,Wiemy-dlaczego-wymieraja-pszczoly,wid,13055416,wiadomosc.htm

Podpisz petycję:

http://www.stopcodex.pl/petycje/

 

ZOBACZ FILM PONIŻEJ: NIE KUPUJ GÓWNA KTÓRE PRODUKUJE FIRMA BAYER

 

Reklamy

5 Komentarzy

Zeitgeist 3 Moving Forward

Zeitgeist: Moving Forward w reżyserii Petera Josepha, jest pełnometrażowym filmem dokumentalnym, który przedstawia potrzebę zmiany obecnego monetarnego modelu socjoekonomicznego, zarządzającego całym światowym społeczeństwem. Temat ten wykracza poza kwestie kulturalnego relatywizmu oraz tradycyjnej ideologii przechodząc do najbardziej podstawowych, empirycznych cech ludzkiego i społecznego przetrwania, porównując te niezmienne prawa naturalne do nowego, zrównoważonego modelu społecznego zwanego „Gospodarką opartą na zasobach”.

8 Komentarzy

Alarm – Parlament Europejski chce GMO

Szanowni Państwo,

Komisja Rolnictwa w Parlamencie Europejskim przygotowała  propozycję dokumentu, w którym dopuszcza uprawy GMO.  Krótko: propozycja jest FATALNA. Dowiedzieliśmy się, że 2/3 członków tej komisji jest zwolennikami GMO. Musimy wesprzeć tych eurodeputowanych, którzy chcą odrzucenia tego dokumentu.

Jak to zrobić?
Pod linkiem.
http://icppc.pl/sciagnij/2011/01/ep_deputies_gmo.doc
jest gotowy list po angielsku. W liście tym domagamy się odrzucenia tego fatalnego dokumentu  i żądamy wprowadzenia zakazu na uprawy GMO.

Ściągnijcie list i na końcu listu dodajcie swoje nazwisko, stanowisko i/lub organizację.

Poniżej są adresy do wszystkich członków Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim. Wyślijcie list do nich.

ADRESY do EURODEPUTOWANYCH:
paolo.decastro@europarl.europa.eurares-lucian.niculescu@europarl.europa.eu,jose.bove@europarl.europa.eu,janusz.wojciechowski@europarl.europa.eu,marit.paulsen@europarl.europa.eu,johnstuart.agnew@europarl.europa.eu,richardjames.ashworth@europarl.europa.eu,liam.aylward@europarl.europa.eu,vasilicaviorica.dancila@europarl.europa.eu,michel.dantin@europarl.europa.eu,albert.dess@europarl.europa.eudiane.dodds@europarl.europa.eu

,herbert.dorfmann@europarl.europa.eu,robert.dusek@europarl.europa.eu,hynek.fajmon@europarl.europa.eu,lorenzo.fontana@europarl.europa.eu,iratxe.garcia-perez@europarl.europa.eu,bela.glattfelder@europarl.europa.eu,sergio.gutierrezprieto@europarl.europa.eu,martin.haeusling@europarl.europa.eu,esther.herranzgarcia@europarl.europa.eu,peter.jahr@europarl.europa.eu,elisabeth.jeggle@europarl.europa.eu,jaroslaw.kalinowski@europarl.europa.eu,elisabeth.koestinger@europarl.europa.eu,agnes.lebrun@europarl.europa.eu,stephane.lefoll@europarl.europa.eu,george.lyon@europarl.europa.eu,mairead.mcguinness@europarl.europa.eu,gabriel.mato@europarl.europa.eu,krisztina.morvai@europarl.europa.eu,mariya.nedelcheva@europarl.europa.eu,james.nicholson@europarl.europa.eu,wojciech.olejniczak@europarl.europa.eu,georgios.papastamkos@europarl.europa.eu,britta.reimers@europarl.europa.eu,ulrike.rodust@europarl.europa.eu,britta.reimers@europarl.europa.eu,alfreds.rubiks@europarl.europa.eu,giancarlo.scotta@europarl.europa.eu,czeslaw.siekierski@europarl.europa.eu,sergio.silvestris@europarl.europa.eu,alyn.smith@europarl.europa.eu,csaba.tabajdi@europarl.europa.eu,marc.tarabella@europarl.europa.eu,luispaulo.alves@europarl.europa.eu,margrete.auken@europarl.europa.eu,pilar.ayuso@europarl.europa.eu,george.becali@europarl.europa.eu,john.bufton@europarl.europa.eu,salvatore.caronna@europarl.europa.eu,alejandro.cercas@europarl.europa.eu,ricardo.corteslastra@europarl.europa.eu,spyros.danellis@europarl.europa.eu,bas.eickhout@europarl.europa.eu,lena.ek@europarl.europa.eu,ismail.ertug@europarl.europa.eu,Jill.evans@europarl.europa.eu,carlo.fidanza@europarl.europa.eu,carmen.fragaestevez@europarl.europa.eu,jean-paul.gauzes@europarl.europa.eu,sylvie.goulard@europarl.europa.eu,marian.harkin@europarl.europa.eu,vincenzo.iovine@europarl.europa.eu,ville.itala@europarl.europa.eu,filip.kaczmarek@europarl.europa.eu,sandra.kalniete@europarl.europa.eu,alan.kelly@europarl.europa.eu,esther.delange@europarl.europa.eu,giovanni.lavia@europarl.europa.eu,patrick.lehyaric@europarl.europa.eu,astrid.lulling@europarl.europa.eu,clemente.mastella@europarl.europa.eu,veronique.mathieu@europarl.europa.eu,hans-peter.mayer@europarl.europa.eu,morten.messerschmidt@europarl.europa.eu,mariadoceu.patraoneves@europarl.europa.eu,dacianaoctavia.sarbu@europarl.europa.eu,christel.schaldemose@europarl.europa.eu,brian.simpson@europarl.europa.eu,dimitar.stoyanov@europarl.europa.eu,ivo.strejcek@europarl.europa.eu,robert.sturdy@europarl.europa.eu,valdemar.tomasevski@europarl.europa.eu,philippe.devilliers@europarl.europa.eu,jacekwladyslaw.wlosowicz@europarl.europa.eu,artur.zasada@europarl.europa.eu,milan.zver@europarl.europa.eu 

WSPIERAJ DZIAŁANIA NA RZECZ POLSKI WOLNEJ OD GMO
http://www.icppc.pl/antygmo/pomoz-kampani/

Pozdrawiamy,
Jadwiga i Julian

 

Dodaj komentarz

Tworzenie i potęga świadomego umysłu

2 Komentarze

Chris White – tajemniczy kaznodzieja

Od paru miesięcy na you tube szaleje pewien amerykanin  – Chris White. Zrobił spore zamieszanie w kregach alternatywnych w Polsce, na forach zawrzało. Do niedawna sympatycy wolnego myślenia przechodzili na nową „wiare” Chrisowych opowiastek.  Mieszał on z błotem dosłownie wszystkich alternatywnych badaczy z kregu ezoteryki czy  ufologii. Kim jest tajemniczy Chris?

Poniżej zamieszczam artykuł z portalu: http://newworldorder.com.pl/ który umieścił tam Redmuluc administrator polskiego serwisu http://davidicke.pl

Chris White – Droga donikąd

Obrazek

http://conspiracyclothes.com/nowheretorun/beliefs/

Tubą propagandową Ameryki jest Chris White młody baptysta . Niestety nie udało mi się odszukać niczego z przeszłości Chrisa Whitea którą skrzętnie ukrywa. Wiadomo że posiada kilkanaście portali internetowych, własną rozgłośnie i zajmuje się sprzedażą swoich płyt i książek wspierających go kaznodziei telewizyjnych i innych przywódców radykalnych sekt i odłamów protestanckich jak „Lion and Limb”Promuje i wspiera takie osoby jak: David Guzik, Chuck Missler, Zac Poonen, Jim Thomas, Dr. J. Vernon McGee, Ravi Zacharias, Bernard Lewis.

Jego filmy są intensywnie promowane przez sektę „Duszpasterstwo Lew i Jagnię – Aktywny Dom Wysłanników Chrystusa Duszpasterstwa Pojednania” http://lionandlambministry.com pod przywództwem Dr. David Reagan’a . Założycielem i fundatorem „Lion and Limb w USA” jest żyd Monte Judah

http://www.isitso.org/guide/judah.html

Obrazek

Obrazek

Podstawy tej sekty są typowe dla radykalnych odłamów baptystów i całość doktryny zgodnej z wyznaniem Chrisa White’a przedstawia ten rysunek:

Obrazek

W doktrynie „Lion and Limb” zapisane są podstawy ich wierzeń które już przedstawiłem wcześniej.
http://lionandlambministry.com/index.php/what-we-believe

Zasługują na szczególną uwagę dwa punkty dotyczące supremacji Izraela.

„Wierzymy , że naród Izraela ma specjalne miejsce w Boskim Planie i że wszystkie obietnice Boga w stosunku do Izraela będą spełnione.”

oraz

„…Jezus jak Syn Człowieczy powróci by odkupić i przywrócić Naród Izraela.”

pozostałe punkty też są interesujące:

„Wierzymy, że cała ludzkość jest zagubiona (stracona) i urodzona z grzeszną naturą i może być tylko uratowana przez Wiarę w śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i nie przez jakąkolwiek ludzką wartość albo uczynki.”

„Wierzymy w osobowego Diabła, nazywanego Szatanem, który, wraz z wszystkimi jego upadłymi aniołami i demony albo złymi duchami, zostały strącone na wieczność do piekle i teraz usiłują oszukać świat, pokonać ludzi wierzących i zniszczyć pracę Boga, ale mogą być pokonani przez ludzi wierzących, którzy są chronieni przez Boga i wstawiennictwo Jezusa Chrystusa Pana Naszego.”

„Wierzymy w natchnienie Biblii. Biblia jest inspirowana przez Boga w całości i jest pozbawiona jakichkolwiek błędów w oryginalnych pismach, jest kompletna i w całości pochodzi od Boga.”

„Wierzymy , że jest tylko jeden Bóg, który jest wieczny i niezmienny i manifestuje Się w trzech odmiennych Osobach; Ojciec, Syn i Duch Święty.”

Podstawy wiary Chrisa White to Biblia Starego i Nowego Testamentu która jest traktowana w całości jako podstawa dogmatycznej wiary. Wierzy on w natchnienie, nieomylność i władzę Biblii i że Baptyzm to jedyna droga niezbędna do zbawienia. Wierzy podobnie jak i inni w absolutną suwerenność Trójcy Świętej będącej ponad wszystkim w historii konieczną do zbawienia. Wierzą że Jezus był Bogiem w jego dzieworództwo, jego bezgrzeszne życie, wniebowstąpienie, śmierć i jego fizyczne zmartwychwstanie.

http://carm.org/is-baptism-necessary-salvation.

charakterystyka Baptystów: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bapty%C5%9Bci_dnia_si%C3%B3dmego

Rabin Byron L. Sherwin tak komentuje tą postawę: „Nikt na świecie nie popiera Izraela silniej niż amerykańscy radykalni protestanci, ewangelicy.” Chris White należy do grupy najbardziej radykalnych baptystów w USA. Wpiera jedna z najpotężniejszych sekt w Stanach pod przywództwem
Która Nowy Porządek Świata przyjęła do kanonu swojej religii. Wierzą oni że NWO jest czynnikiem absolutnie niezbędnym do przyjścia Lucyfera (Antychrysta) na Ziemię i że jest to zapowiedziany początek biblijnego Armagedonu. Od spełnienia tego warunku zależy powtórne przyjście Jezusa w wielkim obłoku w które fanatycznie wierzą. Wierzy że aktualnie Szatan przekonuje ludzi do Nowego Wieku i że wszystkie wiadomości i informacje nie dotyczące powtórnego przyjścia Jezusa to dzieło Szatana mającego zwieść umysły wszystkich ludzi i ich dusze. Dlatego jego misją jest „udowadnianie” że każda osoba, naukowiec, truthseeker jest wplątany w dzieło Szatana. Specjalizuje się w rzekomym „ujawnianiu” prawdy o wszystkich wypatrzonych popularnych osobach publicznych ujawniających spiski że są masonami i propagują Lucyferianizm i NWO , takie wnioski dotyczą każdego od Coopera do Davida Icka, czy Greega Bradena i innych.

http://www.ekumenizm.pl/content/article/20050930100628880.htm

W Polsce Chris White jest traktowany jako nieomylna wyrocznia i źródło całkowitej prawdy na temat Nowego Porządku Świata, jest to nowy Amerykański Głos nieomylnej wiary w każdy filmik z YT jako prawda na temat szatańskiego spisku Lucyfera w którym absolutnie wszyscy uczestniczymy nie będąc baptystami. Dziwne ta moda na Nową Amerykańską Prawdę. Niektórzy publicznie uważają że USA to wzór demokracji, chrześcijanie za źródło prawdy o Nowym Porządku Świata. Pomijają całkowicie powiązania z gigantami wspieranymi przez Rząd USA takich ludzi jak Ravi Zacharias który dąży do połączenia z kościołem Mormona którego jest sympatykiem, był przyłapany na wielu kłamstwach. Znany i bogaty kaznodzieja założyciel „Międzynarodowego Duszpasterstwa Ravi Zcharias” http://rzim.org/ Dążącego jedynie do maksymalnych zysków i władzy.

http://meinwords.wordpress.com/2009/02/17/ravi-zacharias-lies-for-jesus-on-tv-about-oxford-university-richard-dawkins/

Ravi utrzymuje kontakty z kościołem Mormona oraz w bardzo oczywisty sposób dąży do ujednolicenia swojego prywatnego kościoła.

http://livingjourney.wordpress.com/2010/10/06/henri-nouwen-and-the-evangelical/
http://www.ctlibrary.com/ct/2004/novemberweb-only/11-15-11.0.html

Sekta „Lion and Limb” ma wielkie wpływy w USA i jej szef podający się za Pastora Dr. David Reagan dąży do maksymalnych korzyści finansowych i powiększania wpływów politycznych. Posiadają sieć TV własne wydawnictwa i gazety. Zajmuje się tez ostatnio polityką: http://www.thefreepressonline.co.uk. Promuje takie tezy które opisuje w artykułach jak „Czy Antychryst jest Muzułmaninem ?” Wszyscy wiemy że ten rodzaj fanatyzmu jest najgorszy.

W niniejszym artykule chciałem wykazać że Chris White nie jest samotnym strzelcem poszukującym prawdy jakby niektórzy chcieli go postrzegać ale jest finansowany i wspierany przez baptystów. W 100% zaangażowany jedynie w działalność kościoła i fanatycznym wyznawcą ich doktryny. Intensywnie działa w sieci Internecie na portalach zajmujących się teoriami spiskowymi sprawiając wrażenie poszukiwacza prawdy zaangażowanego w jej ujawnianie. To bardzo mylny obraz, musicie sobie zdawać sprawę że w USA sekty są pod ścisłym nadzorem Rządu, współpracują z FBI i CIA i mają na celu utrzymanie kontroli nad ludźmi i mówić im co mają robić (film Fema Camps) Chris White nigdy nie krytykuje Rządu USA, nie porusza tematów związanych z GMO, Smugami Chemicznymi, Odbieraniem Praw Obywatelskich. Nie porusza spraw związanych z pedofilią wśród wyznawców Chrześcijańskich Sekt i Kościołów. Nie mówi nigdy o Syjonizmie.

Chce nam wmówić że z jakiś powodów „JA” ZAWSZE WIERZĘ DOKŁADNIE W TO CO CHCE NWO. Innymi słowy , nie możemy w JAKIKOLWIEK sposób samodzielnie dociekać prawdy bo cokolwiek robimy jest zawsze zgodne z tym co chce NWO. Chyba nie muszę wyjaśniać jak idiotyczna jest ta idea którą chce wszystkim wcisnąć Chris White. Wie że media kłamią bo par excellence WSZYSCY KŁAMIĄ za wyjątkiem nieomylnej Biblii. Chciałbym tutaj przytoczyć zdanie Dr Mikea Heisera który całkowicie się z Tą tezą nie zgadza. „Różnice pomiędzy poszczególnymi wersjami pism są gigantyczne i różni je czasem brak tysięcy słów i liter, skrybowie robili często błędy podczas przepisywania, różnice pomiędzy wersjami znad Morza martwego są ogromne” Dla przypomnienia nieomylności Biblii przypominam że tym Bogiem był niejaki „Konstantyn Wielki”.

polecam do przeczytania: http://www.astro.eco.pl/biblia.html

Wybór należy do Ciebie czytelniku. Ze swoich badań wiem że Chris White naciąga wiele informacji dotyczących ludzi których stara się zdemaskować, analizuje ruchy ręką na podstawie których stwierdza ze ktoś jest masonem ,albo stwierdza że sweter w karetkę to też wynik bycia masonem. Każdy wg niego przechodzi system kontroli umysłów, propaguje Lucyferianizm. Każdy Kto sprzeciwia się Religi jest wrogiem Jego, Jezusa, i propagatorem NWO i jest to jedyny warunek. Nie istnieją jakiekolwiek przesłanki że człowiek jest czymś więcej niż bezrozumnym robotem czekającym na Zbawienie które jakoś nigdy nie nadeszło. Nie istnieją jakiekolwiek dowody na obecność obcych istot na ziemi, nic się nie dzieje w kosmosie, wszystko to sprawka demonów i szatana. Może Wam pasuje ciasnota i ograniczoność umysłowa na poziomie średniowiecznej propagandy rodem z USA od baptystów z manią prześladowczą. Do tej pory nie byłem świadomy faktu że jedynym Zbawieniem jest prawda made in USA. Niestety ta pseudo prawda amerykańskiego baptysty NIE DAJE ROZWIĄZAŃ !
Nie daje jakiejkolwiek nadziei, oferuje puste frazesy wg Chrisa White i doktryny amerykańskich sekt WSZYSCY JESTEŚMY SKAZANI NA STRACENIE.

„Wierzymy, że cała ludzkość jest zagubiona (stracona) i urodzona z grzeszną naturą i może być tylko uratowana przez Wiarę w śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i nie przez jakąkolwiek ludzką wartość albo uczynki.”

Czyli rozwiązanie jakie nam jest oferowane: NWO jest nieuniknione, nie mamy szans się jemu przeciwstawić, jesteśmy przegrani. Nasi poszukiwacze prawdy jak David Icke, Alex Jones, Gregg Braden, Michael Tsarion, William Cooper, Projekt Camelot, Phill Schneider, Chris Everard i wielu wielu innych niewymienionych którzy są dla Ciebie tylko Lucyferianami, Masonami i kłamcami wspierającymi NWO. Jedyne rozwiązanie jakie nam dajesz to CZEKAĆ NA POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA, w międzyczasie zaakceptować nieuniknione NWO wobec którego NIC NIE ZROBIMY bo Szatan jest wśród Nas. Wszyscy Kłamią – tylko nie fanatyczny baptysta z USA…Litości.

David Icke powiedział:

…Ten człowiek ma jaja by powstać i mówić głośno pomimo potępienia z dosłownie wszystkich stron. Więc co zrobimy? Czy powiemy „O, to interesujące! Credo Mutwa, zawsze się tym interesowałem!” i zapalimy świeczkę. Czy zlekceważymy go „O, to tylko znachor co on może powiedzieć”. Innymi słowy czy znajdziemy teraz jakąż wymówkę by nic nie robić, by siedzieć na tyłkach mając nadzieję, że ktoś to zrobi za nas lub myśląc, że nic nie możemy zrobić. Czy wyrazimy ducha którego wyraża ten gość bo jeśli tak zrobimy to cały ten domek z kart globalnej kontroli upadnie! Zostanie zburzony przez wiatr zmian który wywołamy albo odejdziemy myśląc, że nic nie możemy zrobić, „jesteśmy bezsilnymi ludźmi, co możemy zrobić, o mój Boże…”
Czy zlekceważymy co mówi, wszystko jedno bo wtedy ten domek z kart umocni się bo będziemy go utrzymywać nieruchomo. I będziemy żyć w globalnym faszystowskim państwie, nie w odległej przyszłości. „Ojej, to będzie straszne dla dzieci” ALE TERAZ, ZA NASZEGO ŻYCIA!
Czy też będziemy walczyć między sobą, będziemy dzieleni i rządzeni ponieważ ktoś ma inną religię niż my „O mój Boże, wezwijcie policję!”.
Ktoś ma inny kolor niż my, ktoś ma inną wiarę niż my, ktoś ma inny pogląd na życie niż my. Mamy wciąż to robić? Bo jeśli tak to zasługujemy na życie w globalnym faszystowskim państwie. Ponieważ zachowujemy się w naszym własnym życiu jak indywidualni faszyści przeciwko tym wokół nas co nie podzielają naszego widoku. Możemy się zjednoczyć w tym w co mam nadzieję wierzymy W WOLNOŚCI.
I możemy świętować różnorodność ludzkiej ekspresji, ludzkich zdolności, ludzkiego pojęcia rzeczywistości. Sposobu w jaki widzimy tą samą rzecz na tak wiele różnych sposobów. Możemy świętować różnorodność ras, możemy świętować różnorodność wszystkich rzeczy w tej sieci życia zwanej Kreacją.
I jeśli tak zrobimy i nie zgodzimy się na życie w tym stanie i będziemy żyć w harmonii i przez to będziemy mieć pokój we wzajemnym szacunku dla siebie. I Illuminati, Chitauri jakkolwiek chcecie ich nazwać nie mogą znieść harmonii ponieważ harmonia jest koszmarem dla manipulacji. Dysharmonia i konflikt to bułka z masłem. Czy będziemy grać w tę grę zgodnie z zasadami Illuminati, walcząc ze sobą, ścinając się ze sobą, obwiniając nawzajem. Czy zdecydujemy, że będziemy grać w tę grę z innymi zasadami, grę która ma niepisane prawa zwane miłością, szacunkiem, zwane harmonią, pokojem. Sami wpędziliśmy się w ten stan, to prawda i to dobra wiadomość SAMI wprowadziliśmy się w ten stan. Podejmując decyzje by oddać własne umysły i nalegając by wszyscy inni zrobili to samo.
I dlatego możemy podjąć wybory by zakończyć tą manipulację niemal ot tak, odbierając naszą moc by myśleć za siebie. 

I DAJĄC WSZYSTKIM INNYM ZASZCZYT BY ZROBILI TO SAMO.

Czy wybierzemy MIŁOŚĆ w jej prawdziwym znaczeniu czy wybierzemy strach,

WYBÓR NALEŻY DO NAS I ZAWSZE NALEŻAŁ.
I konsekwencje wyboru jednego z dwojga w znaczeniu naszej przyszłości są niezmiernie, niezmiernie różne. Credo Mutwa okazał ten rodzaj ducha niezbędny by zakończyć ten nonsens. Jeśli reszta ludzkości okaże ledwie ułamek tego to nie mamy się czym martwić ponieważ ten świat zmieni się z więzienia w raj.
TO TYLKO WYBÓR I WIEM JAKIEGO JA DOKONAM, JAKI BĘDZIE WASZ? 

Mam nadzieję, że wyciągnęliście coś z tego.

14 Komentarzy

Opowieść o Twoim niewolnictwie

3 Komentarze

Jedzenie ma znaczenie

„Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem”  Hipokrates


5 Komentarzy